Męska homoseksualność obozowa i figura pipla a problem „nieczytalności” na przykładzie relacji Andrzeja Kotarskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.298

Słowa kluczowe:

relacje homoseksualne, obozy koncentracyjne, pipel

Abstrakt

Artykuł o charakterze case study analizuje treści dotyczące męskiej homoseksualności i figury pipla, pojawiające się w dwóch relacjach złożonych USC Shoah Foundation i Domu Spotkań z Historią/Ośrodkowi KARTA przez Andrzeja Kotarskiego, byłego więźnia nazistowskich obozów koncentracyjnych. Krytycznej refleksji poddane zostają: sposób podjęcia tematów zmarginalizowanych w polskim dyskursie obozowym oraz strategie służące przezwyciężeniu problemów artykulacyjnych. Osadzenie analizy w kontekście badań nad wojenną przemocą (homo)seksualną pozwala wskazać kulturowo-społeczne determinanty, za sprawą których obie relacje pozostają niepełne.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Aleksandra Kumala - Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawczyni, autorka recenzji literackich, serialowych i filmowych, doktorantka SDNH UJ. Współredaktorka tomu In(ter)wencje. Analizy kulturoznawcze (Kraków 2019). Laureatka XXV edycji Konkursu im. J.J. Lipskiego. W pracy naukowej bada problematykę pamięci i reprezentacji nieheteronormatywnych relacji więźniów obozów koncentracyjnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również wokół zagadnień współczesnej popkultury.

[email protected] 

Bibliografia

Abrams L., Oral History Theory, London–New York 2010.

Author Interview: Stéphanie Panichelli-Batalla on Laughter in Oral History Interviews, https://oralhistoryreview.org/current-events/panichelli-laughter/ (dostęp: 20 VI 2021 r.).

Baldwin A., ‘And What Happened Next?’: Emotions and Sexual Violence in Holocaust Interviews, „Oral History Australia Journal”, nr 41 (2019), s. 32–42.

Curry T.J., Thinking through the silence: theorizing the rape of Jewish males during the Holocaust through survivor testimonies, „Holocaust Studies”, nr 1 (2020), s. 1–27.

Czarnacka A., Posłowie od tłumaczki, [w:] J. Butler, Ramy wojny. Butler Judith, Kiedy życie jest godne opłakiwania?, Warszawa 2011, s. 273–275.

Féron É., Wartime Sexual Violence Against Men. Masculinities and Power in Conflict Zones, Lanham 2018.

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010.

Filipkowski P., Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja, „Teksty Drugie”, nr 5 (2014), s. 40–60.

Głowacka D., Sexual Violence against Men and Boys during the Holocaust: A Genealogy of (Not-So-Silent) Silence, „German History”, t. 39 (1/2020), s. 78–99.

Grzesiuk S., Pięć lat kacetu, Warszawa 1972.

Heineman E., Sexuality and Nazism: The Doubly Unspeakable?, „Journal of the History of Sexuality”, t. 11 (1–2/2002), s. 22–66.

Jarząbek M., It is good to ask good questions: posing questions in oral history interview as a theoretical problem, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 6 (2016), s. 21–31.

Jones A., Straight as a Rule: Heteronormativity, Gendercide, and the Noncombatant Male, „Men and Masculinities”, t. 8 (4/2006), s. 451–469.

Kozłowiecki A., Ucisk i strapienie, Kraków 2008.

Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 1 (2011), s. 9–34.

Lang J., Textual Silence: Unreadability and the Holocaust, New Brunswick–New Jersey 2017.

Mühlhäuser R., Understanding Sexual Violence during the Holocaust: A Reconsideration of Research and Sources, „German History”, t. 39 (1/2020), s. 15–36.

Najnigier B., Powrót z daleka, Warszawa 1973.

Norrick N.R., Humour in Oral History Interviews, „Oral History”, t. 34 (2/2020), s. 85–94.

Ostrowska J., „Panienki”, „szwungi”, „fajfusy”, „laleczki”, [w:] eadem, Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Warszawa 2021, s. 263–279.

Panichelli-Batalla S., Laughter in Oral Histories of Displacement: „One Goes on a Mission to Solve Their Problems”, „The Oral History Review”, t. 47 (1/2020), s. 73–92.

Ritchie D.A., Doing Oral History. A Practical Guide, Oxford 2015.

Skucha M., Homospołeczność, [w:] Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. K. Czeczot [et al.], Warszawa 2014, s. 203–206.

Sofsky W., Ustrój terroru: obóz koncentracyjny, Warszawa 2016.

Sommer R., Pipels: Situational Homosexual Slavery of Young Adolescent Boys in Nazi Concentration Camps, „Lessons and Legacies”, t. 11 (2014), red. H. Earl, K. Schleunes, s. 86–103

Świerkosz M., Ciała podatne na zranienie. Judith Butler, samozniszczenie i radykalne akty oporu, „Etyka”, nr 57 (2018), s. 69–86.

Timofiejew G., Człowiek jest nagi, Łódź 1960.

Werner A., Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1981.

Zakrzewski J., A my żyjemy dalej…, Lublin 1977.

Zarachowicz W., Nas nie pożarły płomienie. Radogoszcz-Gusen, Warszawa 1991.

Aleksandra Kumala, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Kumala, A. (2021). Męska homoseksualność obozowa i figura pipla a problem „nieczytalności” na przykładzie relacji Andrzeja Kotarskiego. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 52–71. https://doi.org/10.26774/wrhm.298

Numer

Dział

Artykuły i studia