„W stronę demokracji i wolności”. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” we wspomnieniach Aleksandra Halla i Anny Marii Mydlarskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.300

Słowa kluczowe:

historia mówiona, NSZZ „Solidarność”, I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, notacje Europejskiego Centrum Solidarności

Abstrakt

Kwerenda w zbiorze notacji filmowych Europejskiego Centrum Solidarności na temat I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, dostarczyła niewielu danych, dlatego zdecydowano się przeprowadzić kolejne wywiady z uczestnikami tego wydarzenia. Przyniosły one mało dotąd znane informacje o Zjeździe, pokazują tym samym wartość tematycznych notacji filmowych, skupionych wyłącznie na danym zagadnieniu. W opracowaniu autorzy zwrócili uwagę m.in. na różnice w postrzeganiu wydarzenia, wynikające z odmiennych perspektyw jego uczestników.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Barbara Kosk - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku archeologia oraz studiów magisterskich na kierunku historia Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowniczka Działu Wystaw w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Główne zainteresowania badawcze stanowią historia PRL, NSZZ „Solidarność”, historia społeczna oraz muzealnictwo. W swoich badaniach szeroko wykorzystuje źródła historii mówionej.

[email protected]

Konrad Knoch - Uniwersytet Gdański / Europejskie Centrum Solidarności

Doktor nauk historycznych, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Działu Badań Naukowych ECS – kierował pracą zespołu tworzącego wystawę stałą. Redaktor sekcji tematycznej Historia mediów i dziennikarstwa w czasopiśmie „Media Biznes Kultura”. Przygotował m.in. pracę pt.: Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk w latach 1982–1989, opublikowaną w książce pod red. Andrzeja Friszkego Solidarność podziemna 1981–1989 (Warszawa 2006) oraz Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979–1990 (Warszawa 2015), książkę nagrodzoną w konkursie na najlepszy debiut historyczny (2012). Autor artykułów poruszających problematykę prasy niezależnej i oficjalnej w PRL, biogramów działaczy opozycji; dokumentuje działania podziemnych wydawców.

[email protected]

Bibliografia

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”: Stenogramy, t. 1, red. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, wstęp B. Kaliski, Warszawa 2011.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”: Stenogramy, t. 2, cz. 1: II tura, red. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, Warszawa 2013.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”: Stenogramy, t. 2, cz. 2: II tura, red. G. Majchrzak, J.M. Owsiński, Warszawa 2013.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13757,Krajowy-Zjazd-Delegatow-NSZZ-Solidarnosc-I.html (dostęp: 30 VIII 2021 r.)

Encyklopedia Solidarności, https://encysol.pl/ (dostęp: 10 XII 2021 r.).

Friszke A., Rewolucja Solidarności 1980–1981, Kraków 2014.

Kaliski B., „Antysocjalistyczne zbiorowisko”? I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Warszawa 2003.

Kosk B., Emocje i uczucia w strajku Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. w notacjach Europejskiego Centrum Solidarności, mps pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Perkowskiego, prof. UG w Katedrze Historii Najnowszej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, red. M. Łątkowska [et al.], Katowice 2010.

Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, red. G. Waligóra [et al.], Warszawa–Katowice 2012.

Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. G. Waligóra [et al.], Katowice–Warszawa 2019.

Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek [et al.], Katowice–Warszawa 2020.

Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956–89, t. 1, red. J. Skórzyński [et al.], Warszawa 2000.

Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956–89, t. 2, red. J. Skórzyński [et al.], Warszawa 2002.

Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956–89, t. 3, red. J. Skórzyński [et al.], Warszawa 2006.

Barbara Kosk, Konrad Knoch, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Kosk, B., & Knoch, K. (2021). „W stronę demokracji i wolności”. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” we wspomnieniach Aleksandra Halla i Anny Marii Mydlarskiej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 160–181. https://doi.org/10.26774/wrhm.300

Numer

Dział

Materiały źródłowe