Filmy historii mówionej w działaniach organizacji pozarządowych – problemy etyczne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.301

Słowa kluczowe:

filmy historii mówionej, organizacje pozarządowe, etyka, wykorzystanie wizerunku

Abstrakt

Tekst przedstawia refleksje płynące z doświadczeń nabytych podczas tworzenia filmów historii mówionej w ramach działalności w organizacjach pozarządowych. Autorki skupiają się na pojawiających się w tym procesie problemach etycznych i ich specyfice (w zestawieniu z problematyką etyczną badań naukowych z wykorzystaniem metody historii mówionej).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Alina Doboszewska - Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ukończyła teatrologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; obecnie doktorantka w Instytucie
Socjologii UJ. Przez wiele lat pracowała jako niezależna redaktorka książek i czasopism. Aktywistka organizacji pozarządowych: założycielka i prezeska Fundacji Dobra Wola w Krakowie, członkini PTHM. Zrealizowała wiele projektów historii mówionej i szkoleń z tego zakresu w Polsce, Ukrainie, Czechach, Słowacji i Szwecji. Naukowo zajmuje się obecnie ukraińskim ruchem dysydenckim lat 60., 70. i 80. XX w. z perspektywy kobiet w kategoriach studiów nad oporem. Współautorka 11 filmów historii mówionej.

[email protected]

Monika Szewczyk - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie badawczym NCN: „Transnarodowe życie polskich Romów – migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej”. W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” UJ realizuje projekt „Dynamika migracji Romów Karpackich na Ziemie Zachodnie i Północne. Badania pilotażowe”. Zainteresowania badawcze dotyczą migracji Romów, zagadnieniom mniejszości narodowych i etnicznych, roli historii mówionej w polityce tożsamości. Działa na rzecz zachowania języka, kultury i tożsamości społeczności romskiej.

[email protected]

Bibliografia

Gałęziowski J., Urbanek J., „Etyczny zwrot” w polskiej historii mówionej, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 7 (2017), s. 7–34.

Hučková J., Dokąd ucieka polski dokument? Refleksje na początku drugiego stulecia jego historii, „Media– Kultura – Komunikacja Społeczna”, t. 3 (2017), nr 13, s. 11–29.

Jóźwiak I., Styrkacz S., Szewczyk M., Mirga-Wójtowicz E., Keep calm and beshen khere. Internet

i transnarodowa intensyfikacja życia polskich Romów w czasie pandemii COVID-19, „Lud”, t. 104 (2020), s. 235–257.

Koszałka M., Wypowiedź podczas spotkania w Domu Spotkań z Historią, https://www.youtube.com/watch?v=DIiYgMLmh0o (dostęp: 30 VII 2021 r.).

Kubica G., „Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu strón Olzy” – o pewnym projekcie filmowej historii mówionej i jego „etnograficzności”, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2021 (w druku).

Kulig A., Spotkanie etyki i filmu w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, „Kwartalnik Filmowy”, nr 29–30 (2000), s. 53–58.

Rolka M., Mit i oralność w świetle diagnozy kryzysu kultury nowoczesnej, „Hybris”, nr 34 (3/2016), s. 119–136.

Ruby J., Mówić do, mówić o, mówić z albo mówić przy, tłum. K. Kosińska, „Kwartalnik Filmowy”, nr 47–48 (2004), s. 20–44.

Sitkowska K., Kulturowy wymiar ewolucji mediów w ujęciu przedstawicieli „Szkoły Toronto”, „Kultura – Media – Teologia”, nr 1 (2012), s. 42–54.

Sztompka P., Zaufanie, Kraków 2007.

Żeby nie bolało. Z Marcelem Łozińskim rozmawia Katarzyna Jabłońska, „Kwartalnik Filmowy”, nr 29–30 (2000), s. 196–204.

Alina Doboszewska, Monika Szewczyk, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Doboszewska, A., & Szewczyk, M. (2021). Filmy historii mówionej w działaniach organizacji pozarządowych – problemy etyczne. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 72–89. https://doi.org/10.26774/wrhm.301

Numer

Dział

Artykuły i studia