Za pierwszych Sowietów. Pogranicze polsko-białoruskie w latach 1939–1941 w relacjach ustnych mieszkańców Białorusi, red. Aleksander Smalianczuk, Warszawa 2021, ss. 460

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.308

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Małgorzata Ruchniewicz - Uniwersytet Wrocławski

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się historią Śląska w XIX i XX w., zwłaszcza dziejami małych ośrodków miejskich, oraz Europy Wschodniej w XX w. (historia Białorusi, dzieje Polaków na Wschodzie). Autorka lub współautorka siedmiu monografii i licznych artykułów, redaktorka wydawnictw źródłowych i prac zbiorowych, m.in.: Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybrane aspekty (Wrocław 2010, wyd. niem. 2015), Nie jesteśmy całkiem zapomniani... Listy Jadwigi i Bolesława Haberów
z łagrów i zesłania w ZSRR 1946–1955 (Warszawa 2014), Dni które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Wrocław 2019). Jest współautorką leksykonu Wypędzenia, wysiedlenia, ucieczki. Atlas ziem polskich 1939–1959 (Warszawa 2008, wyd. niem. 2012). Obecnie kieruje projektem NPRH poświęconym edycji wybranych wspomnień i relacji z kolekcji sybirackiej Archiwum Naukowego PTL.

[email protected]

Małgorzata Ruchniewicz, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Ruchniewicz, M. (2021). Za pierwszych Sowietów. Pogranicze polsko-białoruskie w latach 1939–1941 w relacjach ustnych mieszkańców Białorusi, red. Aleksander Smalianczuk, Warszawa 2021, ss. 460. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 336–341. https://doi.org/10.26774/wrhm.308

Numer

Dział

Recenzje i omówienia