Historia mówiona „niezakończonej przeszłości”. Wywiad z Tetianą Kovtunovych i Tetianą Pryvalko z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.312

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Alina Doboszewska - Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ukończyła teatrologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; obecnie doktorantka w Instytucie
Socjologii UJ. Przez wiele lat pracowała jako niezależna redaktorka książek i czasopism. Aktywistka organizacji pozarządowych: założycielka i prezeska Fundacji Dobra Wola w Krakowie, członkini PTHM. Zrealizowała wiele projektów historii mówionej i szkoleń z tego zakresu w Polsce, Ukrainie, Czechach,
Słowacji i Szwecji. Naukowo zajmuje się obecnie ukraińskim ruchem dysydenckim lat 60., 70. i 80. XX w. z perspektywy kobiet w kategoriach studiów nad oporem. Współautorka 11 filmów historii mówionej.

[email protected]

Alina Doboszewska, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Doboszewska, A. (2021). Historia mówiona „niezakończonej przeszłości”. Wywiad z Tetianą Kovtunovych i Tetianą Pryvalko z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 294–313. https://doi.org/10.26774/wrhm.312

Numer

Dział

Varia