Człowieczy los… Omówienie serii wydawniczej „Świadectwa XX wieku” wydawanej w ramach „Biblioteki Zesłańca” przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.315

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Wiktoria Kudela-Świątek - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwentka studiów magisterskich w zakresie historii i filologii rosyjskiej (UJ), tłumaczka. Odbyła staże naukowe w Rijksuniversiteit Groningen, Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie i Centrum Historii Miejskiej we Lwowie. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich i Holodomor Research and Educational Consortium w Kanadzie. Zainteresowania naukowe oscylują wokół historii mówionej, problematyki pamięci (w tym m.in. miejsc pamięci i pamięci zbiorowej), dziejów Polaków na Wschodzie w XIX i XX w., Wielkiego Głodu na Ukrainie. Jej książka Odpamiętane… O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym (Kraków 2013) została nominowana w 2014 r. do nagrody Identitas dla najlepszej książki w dziedzinie humanistyki. W 2016 r. została laureatką konkursu NPRH i uzyskała wsparcie finansowe tłumaczenia książki pt.: Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932–1933 (Kraków 2014). Autorka W labiryncie znaczeń. Pomniki ukraińskiego Wielkiego Głodu 1932–1933 (Kraków 2020), Eternal Memory: Monuments and Memorials of the Holodomor (Toronto–Kraków 2021). Laureatka konkursu Miniatura 2 finansowanego przez NCN na badania wstępne nad zagadnieniem relacji ziemiaństwa polskiego i rosyjskiego na przełomie XIX i XX w. na Ziemiach Zabranych. W latach 2012–2018 Koordynator Dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w NCN. Od 2018 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie.

[email protected]

Wiktoria Kudela-Świątek, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Kudela-Świątek, W. (2021). Człowieczy los… Omówienie serii wydawniczej „Świadectwa XX wieku” wydawanej w ramach „Biblioteki Zesłańca” przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 316–335. https://doi.org/10.26774/wrhm.315

Numer

Dział

Recenzje i omówienia

Inne teksty tego samego autora