“I was tipped off that it would be good to interview one old shoemaker” – Paul Thompson about his passion for interviewing, the power of voice and The Voice of the Past in conversation with Dominik Czapigo and Jakub Gałęziowski

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.317

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Dominik Czapigo - Ośrodek KARTA

Socjolog, doktor nauk społecznych, od 2006 r. pracownik programu „Historia Mówiona” Fundacji Ośrodka KARTA (od 2008 r. koordynator projektu „Polacy na Wschodzie”, a w latach 2011–2014 całego programu „Historia Mówiona”) oraz współpracownik Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią; uczestnik licznych projektów dokumentacyjnych – m.in.: „Polacy na Wschodzie”, „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires”, „Fotografowie w Peerelu”. Od 2014 r. członek redakcji kwartalnika „Karta”. Redaktor inicjujący i opiekun redakcyjny wydania polskiego przekładu The Voice of the Past Paula Thompsona i Joanny Bornat.

[email protected]

Jakub Gałęziowski - Uniwersytet Warszawski

Doktor historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego (2021). Napisał rozprawę o polskich dzieciach urodzonych z powodu wojny – osób, których matki były Polkami, a ojcowie okupantami. Aktualnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Kultury i Sztuki). Interesuje się historią mówioną i metodą biograficzną, a także aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Jest współzałożycielem PTHM (obecnie pełni funkcję wiceprezesa) oraz członkiem redakcji „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”.

[email protected]

Dominik Czapigo, Jakub Gałęziowski, wywiad

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Czapigo, D., & Gałęziowski, J. (2021). “I was tipped off that it would be good to interview one old shoemaker” – Paul Thompson about his passion for interviewing, the power of voice and The Voice of the Past in conversation with Dominik Czapigo and Jakub Gałęziowski. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 262–275. https://doi.org/10.26774/wrhm.317

Numer

Dział

Varia

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>