Struggling with the past and the experience of war trauma in Henryk Truskowski’s recollections

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.323

Słowa kluczowe:

PTSD, trajectory of suffering, trauma experience, exile, Siberia, oral history

Abstrakt

The aim of this article is to demonstrate how the experience of suffering and trauma can be presented in biographical narratives. This topic, although increasingly present in literature and the media, often remains discussed in a cursory manner: in order to comprehend trauma and its consequences, one needs to consider the sum of an individual’s experience, that is, their entire life. This article examines such a comprehensive biographical account of Henryk Truskowski, recorded on 23 May 2017 in Olsztyn by Anna Maciąg as part of the project Remembering the trauma of the Second War in the spoken accounts of the inhabitants of Warmia and Mazury.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Maciąg-Lipińska - University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Graduate of history and sociology at the University of Warsaw, PhD student at the Faculty of Humanities of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. A long-time documentalist at the KARTA Center, the initiator and co founder of the Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur (Audiovisual History Archive of Warmia and Mazury) in Olsztyn.

[email protected]

Bibliografia

Gierowski K.J., Następstwa psychiczne u prześladowanych politycznie, ‘Palestra,’ vol. 41, no. 11–12, 1997, pp. 479–480, p. 55.

Jackowska E., Późne objawy zaburzeń postresowych u kobiet i mężczyzn deportowanych na Sybir w czasie II wojny światowej, ‘Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej,’ vol. 32, no. 4, 1999, pp. 27–56.

Jackowska E., Kliniczne, psychiczne następstwa deportacji u byłych Sybiraków, ‘Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej,’ vol. 1, no. 4, 2000, pp. 109–118.

Jackowska E., Dzieje Sybiraków – źródło do poznania zasobów psychicznych człowieka, ‘Nowiny Psychologiczne,’ vol. 1, 2002, pp. 5–20.

Jackowska E., Sybiracy. Trauma opromieniona nadzieją, ‘Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia,’ vol. 4, 2011, pp. 305–320.

Maubach F., Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980, ‘Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,’ vol. 3, 2013, pp. 39–72.

Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, transl. M. Kowalska, J. Migański, Warszawa 2001.

Riemann G., Schütze F., ‘Trajektoria’ jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, transl. Z. Bokszański, A. Piotrowski, in K. Kaźmierska (ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków 2012, pp. 389–415.

Rokuszewska-Pawełek A., Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Łódź 2002.

Rokuszewska-Pawełek A., Wywiad narracyjny jako źródło informacji, ‘Media, Kultura, Społeczeństwo,’ vol. 1, 2006, pp. 17–28.

Schütze F., Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym, transl. K. Waniek, in K. Kaźmierska (ed.) Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków 2012, pp. 141–278.

Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, transl. M. Czyżewski, ‘Studia Socjologiczne,’ vol. 144, no. 1, 1997, pp. 11–13.

Walczewska J., Furgał J., Rutkowski K., Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940–1956, ‘Gerontologia Polska,’ vol. 10, no. 4, 2002, pp. 186–189.

Walczewska J., Rutkowski K., Wizner B., Cwynar M., Grodzicki T., Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder, ‘European Heart Journal,’ vol. 32, 2011, pp. 730–736.

Walkowiak J., Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019.

first_page_Anna_Maciąg-Lipińska

Opublikowane

2023-11-03

Jak cytować

Maciąg-Lipińska, A. (2023). Struggling with the past and the experience of war trauma in Henryk Truskowski’s recollections. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 168–197. https://doi.org/10.26774/wrhm.323

Numer

Dział

Materiały źródłowe