A History of Boundaries: An Oral History Archive in South Tyrol

[Historia granic: Archiwum historii mówionej w Południowym Tyrolu]

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.325

Słowa kluczowe:

archiwum historii mówionej, historie życia, granice, Południowy Tyrol

Abstrakt

Analiza kilku wywiadów wideo zebranych przez lokalnego historyka Giorgio Delle Donne pokazuje, w jaki sposób pochodzenie rodzinne i czynniki zewnętrzne, takie jak polityka i media, wpłynęły na sposób, w jaki ludność włoskojęzyczna, która przybyła do Południowego Tyrolu w latach 20. i 40. XX w., przeżywała zadomawianie się na nowym terenie. Archiwum Historii Mówionej przechowywane we Włoskiej Bibliotece Prowincjonalnej im. Claudii Augusty przedstawia problemy między grupami niemiecko- i włoskojęzycznymi na pograniczu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Patrick Urru - University of Trento

Antropolog, uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie w Bolonii i magistra na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji. Tam też zaczął rozwijać zainteresowanie swoją obecną dziedziną badań – historią mówioną. W 2019 r. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie w Trento. Jego projekt doktorski ma na celu wykazanie wartości kolekcji wywiadów wideo przechowywanych we włoskiej Bibliotece Prowincjonalnej „Claudia Augusta” (Bolzano), gdzie pracuje jako bibliotekarz od 2008 r. Jest również członkiem zarządu Italian Oral History Association.

[email protected]

Bibliografia

Alber E., South Tyrol’s Negotiated Autonomy, “Treatises and Documents Journal of Ethnic Studies/Razprave in gradivo revija za narodnostna vprašanja,” Vol. 78, 2017, pp. 41–58, https://rig-td.si/wp-content/uploads/2018/11/78_-5.pdf (accessed: 24.09.2022).

ASTAT, “South Tyrol in Figures, 2021,” Bozen/Bolzano 2021, https://astat.provinz.bz.it/downloads/Siz_2021-eng(4).pdf (accessed: 24.09.2022).

Baumgartner E., Mayr H., Mumelter G., Feuernacht Südtirol Bombenjahre: ein Zeitgeschichtliches Lesebuch, Bozen 1992.

Bernardini G., Pallaver G., Dialogue Against Violence: The Question of Trentino-South Tyrol in the International Context, Bologna–Berlin 2017. Di Michele A., Focardi F., Rethinking Fascism: The Italian and German Dictatorships, Berlin–Boston 2022.

Di Michele A., Gottsmann A., Monzali L., Ruzicic-Kessler K., Die schwierige Versöhnung: Italien, Österreich und Südtirol im 20. Jahrhundert, Bozen 2020.

Di Michele A., Tranfaglia N., L’italianizzazione imperfetta: l’amministrazione pubblica dell’Alto Adige tra Italia liberale e fascismo, Alessandria 2003.

Editorial, “Oral History,” Vol. 50, No. 1, 2022, p. 2.

Fabietti U., L’identitŕ etnica, Carocci, Roma 2005.

Gallo S., Italy: Internal Migration, 1800–Present, in: Ness, I. (ed.), The Encyclopedia of Global Human Migration, New York, 2013, pp. 1–5; https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm603 (accessed: 24.09.2022).

Gallo S., Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’Unitŕ a oggi, Roma–Bari 2012.

Gamper M., Es ist ein Todesmarsch, “Dolomiten,” 21.04.1956, pp. 4–5.

Gandini U., Delle Donne G., Chieregato M., Umberto Gandini, Bolzano 2004.

Garau M., Delle Donne G., Marco Garau, Bolzano 2004.

Grote G., The South Tyrol Question, 1866–2010: From National Rage to Regional State, Oxford 2012.

Grote G., Obermair H., A Land on the Threshold: South Tyrolean Transformations: 1915–2015, Oxford 2017.

Kustatscher E., Romeo C., Übergänge und Perspektiven: Grundzüge der Landesgeschichte, 3 vol., Bozen 2010–2013.

Lazzerini C., Delle Donne G., Carlo Lazzerini, Bolzano 2004.

Mazohl B., Steininger R., Geschichte Südtirols, München 2020.

McLean E., What Does It Mean to Be a(n Italian) Borderland? Recent Literature on Italy’s “New Provinces” of South Tyrol and the Julian March, Contemporary European History, 2021, pp. 1–11, https://doi.org/10.1017/S0960777320000545 (accessed: 24.09.2022).

Muller P., National Identity Building Through Patterns of an International Third-Person Perception in News Coverage, “The International Communication Gazette,” Vol. 75, No. 8, 2013, pp. 732–749, https://doi.org/10.1177/1748048513482546 (accessed: 24.09.2022).

Negri G., Delle Donne G., Chieregato M., Giuseppe Negri, Bolzano 2004.

Nuvolone P., Il processo di Milano nelle arringhe della difesa, Vienna 1966.

Pallaver G., Die ethnisch halbierte Wirklichkeit. Medien, Öffentlichkeit und politische Legitimation in ethnisch fragmentierten Gesellschaften. Theoretische Überlegungen und Fallbeispiele aus Südtirol, Innsbruck 2006.

Parolari S., Zwilling C., Die Südtiroler Autonomie: eine ausgewählte Bibliografie = Bibliografi ragionata sull’autonomia dell’Alto Adige = A Bibliography on the Autonomy of South Tyrol, Bolzano 2018.

Passerini L., Autobiography of a Generation: Italy, 1968, Middletown 1996.

Pergher R., Staging the Nation in Fascist Italy’s “New Provinces”, “Austrian History Yearbook,” Vol. 43, 2012, pp. 98–115, https://doi.org/10.1017/S0067237811000610 (accessed: 24.09.2022).

Peterlini H.K., Feuernacht Südtirols Bombenjahre: Hintergründe, Schicksale, Bewertungen, Bozen 2021.

Piacentini A., Power-Sharing, Ethnic Quotas. and “Others”: “Opportunistic Alignment” as a Strategy to Overcome Exclusion? Evidence from South Tyrol and Bosnia Herzegovina, 26.01.2021, https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/power-sharing-ethnic-quotas-and-others-opportunistic-alignment-as-a-strategy-to-o (accessed: 24.09.2022).

Portelli A., Living Voices: The Oral History Interview as Dialogue and Experience, “The Oral History Review,” Vol. 45, No. 2, pp. 239–248; https://doi.org/10.1093/ohr/ohy030 (accessed: 24.09.2022).

Siena P., Delle Donne G., Delle Donne T., Pierluigi Siena, Bolzano 2003.

Steininger R., Die Feuernacht und was dann?: Südtirol und die Bomben: 1959–1969, Bozen 2011.

Steininger R., Südtirol im 20. Jahrhundert: Vom Leben und Überleben einer Minderheit, Innsbruck 2004.

Urru P., Delle Donne G., Storia degli italiani e non storia dell’italianitŕ. Intervista a Giorgio Delle Donne, Bolzano 2019, https://www.aisoitalia.org/intervista-giorgio-delle-donne/ (accessed: 24.09.2022).

Patrick Urru

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Urru, P. (2022). A History of Boundaries: An Oral History Archive in South Tyrol: [Historia granic: Archiwum historii mówionej w Południowym Tyrolu]. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 164–177. https://doi.org/10.26774/wrhm.325

Numer

Dział

Artykuły i studia