The folklore studies context of oral history

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.328

Słowa kluczowe:

methodology, spoken history, family history, secret memories, folklore narrative analysis, situational aspects of folklore, narrativization of reminiscence stories, autor relacji oral history, oral history

Abstrakt

Folkloristic studies of oral histories in colloquial circulation emphasize the value of narrative oral sources (direct transmission), as they enable qualitative analysis of narrative interviews, subsequently used by various scholarly disciplines. The experiences of folklorists significantl facilitate and enrich the interpretation of the processes of formation and functioning of cultural communities and, above all, allow one to discern reasons for the qualitative differences in such interpretations, the differences ascribable to the contemporary context of reporting knowledge about past events.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Janina Hajduk-Nijakowska - University of Opole

Professor, folklorist, cultural studies expert, interested in issues of social memory and colloquial historical consciousness, folklore geneology, the functioning of folklore in the era of mass media and new media development, and e-folklore. She is the author of more than 130 articles and dissertations, three monographs (including Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych [Experiencing Memory. Folklore context of memoir stories]), popular science and journalistic
publications, co-author of collective works. Member of the Committee of Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences and of the scientific council of the ‘Literatura Ludowa’ (‘Journal of Folklore and Popular Culture’).

[email protected]

Bibliografia

Bartmiński J., O wartościach słowa mówionego, in S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, (eds.), Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, Lublin 2008, pp. 9–16.

Bartmiński J., Historia mówiona – interdyscyplinarna i wieloaspektowa, in S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szaruda, M. Szumiło (eds.), Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, Lublin 2014, pp. 9–23.

Czubala D., Kozera A., Opowiadania z życia czy oral history, in idem, Wojenne opowieści wspomnieniowe, Kielce 2012, pp. 13–39.

Czubala D., Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej, ‘Zagłada Żydów. Studia i Materiały,’ vol. 13, 2017, pp. 203–229.

Dziurok A., Zbrodnie na Górnym Śląsku w roku 1945, in G. Zielińska (ed.), Konferencja. Tragedia Górnośląska 1945 – Warszawa 22 kwietnia 2015, Warszawa 2015, pp. 9–20.

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010.

Frisch M., Historia mówiona i rewolucja digitalna. W kierunku post-dokumentalnej wrażliwości, transl. M. Kierzkowski, in E. Domańska (ed.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Poznań 2010, pp. 295–317.

Gerlich M.G., “My prawdziwi Górnoślązacy”… Studium etnologiczne, Warszawa–Kraków 2010.

Hajduk-Nijakowska J., Problematyka badań nad świadomością historyczną w folklorze, ‘Etnografia Polska,’ vol. 29, no. 1, 1985, pp. 105–109.

Hajduk-Nijakowska J., Nie wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne, Warszawa 1986.

Hajduk-Nijakowska J., Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Opole 2016.

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, transl. M. Borowski, M. Sugiera, ‘Didaskalia. Gazeta Teatralna,’ vol. 105, no. 18, 2011, pp. 28–36.

Kałwa D., Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, ‘Kultura i Historia,’ vol. 18, 2010, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/en/archives/1887 (accessed: 20.07.2023).

Kudela-Świątek W., Interdyscyplinarność w badaniach oral history: konieczność czy sposób na nowatorstwo?, in S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szaruda, M. Szumiło (eds.), Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, Lublin 2014, pp. 61–88.

Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003.

Kurkowska-Budzan M., Historia ‘samorosła’: narracje o powojennym podziemiu zbrojnym w Łomżyńskiem, ‘Konteksty. Polska Sztuka Ludowa,’ vol. 1, 2011, pp. 45–57.

Le Goff J., Historia i pamięć, transl. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007.

Leščak M., Etnologické aspekty štúdia oralnej histórie, ‘Etnologické Rozpravy,’ vol. 2, 1996, pp. 7–13.

Leščak M., Folklór ako forma sociálnej komunikacie, ‘Slovenský Národopis,’ vol. 3–4, 2002, pp. 318–330.

Nowak E., Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002.

Profantová Z., Pamät’ a oral history z pohl’adu etnológie, in J. Adamowski, M. Wójcicka (eds.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości, vol. 6, Lublin 2012, pp. 145–153.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, transl. J. Margański, Kraków 2006.

Riemann G., Schütz F., ‘Trajektoria’ jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, transl. Z. Bokszański, A. Piotrowski, ‘Kultura i Społeczeństwo,’ vol. 36, no. 2, 1992, pp. 89–109.

Rokuszewska-Pawełek A., Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna Łódź 2002.

Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000.

Taylor L., Historia mówiona a badania nad dziejami ubioru, ‘Kultura i Społeczeństwo,’ vol. 3–4, 2001, pp. 145–166.

Thompson P., Voice of the Past. Oral History, Oxford 2003.

Tokarska-Bakir J., Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy), Warszawa 2008.

Tokarska-Bakir J., Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, vol. 1, Warszawa 2018.

Topolski J., Świat bez historii, Warszawa 1976.

Tokarska-Bakir J., Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny 2004.

Разумова И.А., Семейный фольклор, in С. Ю. Неклюдов (ed.), Современный городской фольклор, Moсква 2003.

first_page_Janina_Hajduk_Nijakowska

Opublikowane

2023-11-03

Jak cytować

Hajduk-Nijakowska, J. (2023). The folklore studies context of oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 8–25. https://doi.org/10.26774/wrhm.328

Numer

Dział

Artykuły i studia