Paul Thompson, Joanna Bornat, Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej, tłum. Paweł Tomanek, red. nauk. Marta Kurkowska-Budzan, Centrum Archiwistyki Społecznej, Warszawa 2021, ss. 706

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.329

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marcin Jarząbek - Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Antropologii Historycznej i Teorii Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor historii na Wydziale Historycznym UJ, absolwent Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (MA in Central European History). Jego zainteresowania badawcze obejmują historię mówioną, pamięć zbiorową weteranów I wojny światowej oraz społeczną i kulturową historię kolei. Interesuje się również pamięcioznawstwem, historią społeczną i kulturową Europy Środkowej XIX-XX w. oraz historią pojęć. Jest m.in. autorem książkiLegioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego (2017). Od 2021 r. pełni funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

[email protected]

Marcin Jarząbek

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Jarząbek, M. (2022). Paul Thompson, Joanna Bornat, Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej, tłum. Paweł Tomanek, red. nauk. Marta Kurkowska-Budzan, Centrum Archiwistyki Społecznej, Warszawa 2021, ss. 706. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 358–366. https://doi.org/10.26774/wrhm.329

Numer

Dział

Recenzje i omówienia

Inne teksty tego samego autora