Pogranicze jako dziedzictwo w narracjach mieszkańców Chochołowa na Podhalu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.338

Słowa kluczowe:

pogranicze, granica, Podhale, dziedzictwo, Chochołów, Sucha Hora

Abstrakt

W tekście przedstawiam i analizuję wypowiedzi mieszkańców dotyczące granicy państwowej [w Chochołowie] Chochołowie – wsi położonej na polsko-słowackim pograniczu. Narracje odnoszące się do różnych momentów w historii, zarówno pamiętane osobiście, jak i stanowiące przykłady postpamięci, traktuję jako elementy lokalnego dziedzictwa. Staram się pokazać, jak pamięć chochołowian przyczynia się do postrzegania własnej pograniczności, nawet jeśli współcześnie granica i pogranicze nie odgrywają znaczącej roli w codzienności mieszkańców wsi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Maria Małanicz-Przybylska - Uniwersytet Warszawski

Doktor, antropolożka kultury, adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka antropologii i muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Historycznym UW w 2017 r. Zajmuje się antropologią muzyki, przemianami kultury tradycyjnej oraz kwestiami dziedzictwa. Badania prowadziła w Białorusi, Ukrainie, Serbii, na Mazowszu, Podhalu i w Wilamowicach. Autorka książek Między dźwiękami Skalnego Podhala. Współczesna góralszczyzna (2018) oraz Bez muzyki, bez śpiewu nie ma świata. Muzyka w Wilamowicach (2019). Redaktorka naukowa książek Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności oraz Wila mowianie i ich stroje. Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic (2020).

[email protected]

Bibliografia

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Assmann A., Memory, Individual and Collective, [w:] The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, red. R.E. Goodin, Ch. Tilly, Oxford 2006, s. 210–224.

Assmann A., „Re-framing Memory”. Between Individual and Collective Forms of Constructing the Past, [w:] Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe, red. K. Tilmans, F. van Vree, J. Winter, Amsterdam 2010, s. 35–50.

Bagín V., Las a granica. Antropologiczna perspektywa badan´ przestrzeni granicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Etnograficzne”, nr 44 (2/2016), s. 123–130.

Brewer J., Microhistory and the Histories of Everyday Life, „Cultural and Social History”, nr 7 (1/2010), s. 87–109.

Buchowski M., Granica a uprawianie antropologii – uwagi wstępne, [w:] Polska–Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. M. Buchowski, A. Brencza, Wrocław–Poznań 2004, s. 7–11.

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące antropologii, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 139–179.

Cohen E., Cohen S.A., Authentication: Hot and Cool, „Annals of Tourism Research”, nr 39 (3/2012), s. 1295–1314.

Gillman D., The Idea of Cultural Heritage, Cambridge 2010.

Hammersley M., Atkinson P., Analiza danych, [w:] Metody badań terenowych, Poznań 2000, s. 210–244.

Harrison R., Heritage as Social Action, [w:] Understanding Heritage in Practice, red. S. West, Manchester 2010, s. 240–276.

Hastrup K., O ugruntowywaniu się światów – podstawy empiryczne antropologii, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, t. 2, Warszawa 2006, s. 87–99.

Hirsch M., The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, New York 2012.

Filimowska A., Krygowska N., Moja chata z kraja. Studium granic funkcjonujących w opowieściach mieszkańców polskiej Orawy, Kraków 2019.

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010.

Kierzkowski M., Historia mówiona – próba definicji pojęcia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 4 (2014), s. 5–20.

Kirshenblatt-Gimblett B., From Ethnology to Heritage. The Role of Museum, „Etnografia Nowa”, nr 3 (2011), s. 125–136.

Lowenthal D., The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge 1998.

Pine F., Góralskie wesele. Pokrewieństwo, płeć kulturowa i praca na terenach wiejskiej socjalistycznej i postsocjalistycznej Polski, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, red. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007, s. 76–89.

Pokojska J., Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego Sromowce Niżne–Czerwony Klasztor, Warszawa 2017.

Rakowski T., Teren, wspólnota, etyka: w poszukiwaniu „właściwej” drogi w terenowych badaniach antropologicznych, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 7 (2021), s. 253–264.

Samuel R., Theatres of Memory: Past and Present in Popular Culture, London–New York 1994.

Selwyn T., The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, Chichester 1996.

Smith L., Uses of Heritage, Abingdon–New York 2006.

Maria Małanicz-Przybylska

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Małanicz-Przybylska, M. (2022). Pogranicze jako dziedzictwo w narracjach mieszkańców Chochołowa na Podhalu. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 52–73. https://doi.org/10.26774/wrhm.338

Numer

Dział

Artykuły i studia