Marija Hel, „Jak się już za to wzięliśmy, to trzeba walczyć do końca”. Historia oporu ukraińskiej dysydentki w ZSRR

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.349

Słowa kluczowe:

Ukraina, ruch dysydencki, więźniowie polityczni, Cerkiew greckokatolicka, kołchozy, przymusowe przesiedlenie, opór

Abstrakt

Opowieść Mariji Hel, jednej z ukraińskich dysydentek działających w ZSRR od lat 60. do 80. XX w., ukazuje drogę życiową osoby, która pomimo ponoszonych kosztów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, sprzeciwiała się systemowi totalitarnemu. Narratorka świadomie stawiała czoła pojawiającym się wyzwaniom. W jej historii życia jest wiele wątków: powojenne przesiedlenia, kolektywizacja w Zachodniej Ukrainie, odnowienie Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej; ponad wszystko jednak wybija się codzienna działalność środowiska dysydenckiego w radzieckiej Ukrainie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Alina Doboszewska - Uniwersytet Jagielloński

Ukończyła teatrologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim; obecnie doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Przez wiele lat pracowała jako niezależna redaktorka książek i czasopism. Aktywistka organizacji pozarządowych: założycielka i prezeska Fundacji Dobra Wola w Krakowie, członkini PTHM. Zrealizowała wiele projektów historii mówionej i szkoleń z tego zakresu w Polsce, Ukrainie, Czechach, Słowacji i Szwecji. Naukowo zajmuje się obecnie ukraińskim ruchem dysydenckim lat 60., 70. i 80. XX w. z perspektywy kobiet w kategoriach studiów nad oporem. Współautorka 11 filmów historii mówionej.

[email protected]

Bibliografia

Bażan O., Dijalnisć Klubiw tworczoji mołodi w 1960-ch rokach u perszodżerełach, „Krajeznawstwo”, nr 1–4 (2006), s. 80-83.

Benhabib S., Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, New York 1992.

Berdychowska B., Hnatiuk O., Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi, Lublin 2000.

Bielska E., Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia, Katowice 2013.

Chrystyjanskyj Hołos. Zbirnyk pamjatok samwydawu Komitetu zachystu Ukrajinskoji Katołyckoji Cerkwy, red. W. Horyń, M. Dubas, H. Teodorowycz, Lwów 2009.

Cohen S., Wills T. A., Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis, ,,Psychological Bulletin”, nr 98 (1985), s. 310–357.

Horbal A., Purjajewa N., Matinka Nina. Spohady pro Ninu Mychajliwnu Marczenko (Smużanycju), Kyjiw 2013.

Hors´ka A., Czerwona tin´ kałyny. Łysty, spohady, statti, red. O. Zarec´koho, M. Maryczews´koho Kyjiw 1996.

Hrycak J., Historia Ukrainy 1772-1999, Lublin 2000.

Kyryczenko S., Ljudy ne zi strachu. Ukrainśka saha. Spohady, Kyjiw 2013.

.oroz R., Proty witru. Spohady drużyny ukrajins´koho politwjaznia, Lwiw 2005.

Penn S., Podziemie kobiet, Warszawa 2003.

Pisuliński J., Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947, Rzeszów 2009.

Ratuszynska I., Szary, kolor nadziei, tłum. H. Chłystowski, Warszawa 2015.

Wujec L., Związki przyjacielskie, Warszawa 2014.

Żyłenk. I., Homo feriens. Spohady, Kyjiw 2011.

Alina Doboszewska

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Doboszewska, A. (2022). Marija Hel, „Jak się już za to wzięliśmy, to trzeba walczyć do końca”. Historia oporu ukraińskiej dysydentki w ZSRR. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 250–277. https://doi.org/10.26774/wrhm.349

Numer

Dział

Materiały źródłowe