Wojnowe wspomnienia Kaszubów z Banina i okolic, red. Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział w Baninie, Banino 2021, ss. 128. Tu może być Twoja śmierć. Wojnowe wspomnienia Kaszebów z Gmine Żukowo, red. Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział w Baninie, Banino 2022, ss. 240

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.354

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Małgorzata Ruchniewicz - Uniwersytet Wrocławski

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się historią Śląska w XIX i XX w., zwłaszcza dziejami małych ośrodków miejskich, oraz Europy Wschodniej w XX w. (historia Białorusi, dzieje Polaków na Wschodzie). Autorka lub współautorka siedmiu monografii i licznych artykułów, redaktorka wydawnictw źródłowych i prac zbiorowych, m.in.: Wieś zachodniobiałoruska 1944–1953. Wybrane aspekty (2010, wyd. niem. 2015), Nie jesteśmy całkiem zapomniani... Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR 1946–1955 (2014), Dni które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (2019). Jest współautorką leksykonu Wypędzenia, wysiedlenia, ucieczki. Atlas ziem polskich 1939–1959 (2008, wyd. niem. 2012). Obecnie kieruje projektem NPRH poświęconym edycji wybranych wspomnień i relacji z kolekcji sybirackiej Archiwum Naukowego PTL.

[email protected]

Małgorzata Ruchniewicz

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Ruchniewicz, M. (2022). Wojnowe wspomnienia Kaszubów z Banina i okolic, red. Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział w Baninie, Banino 2021, ss. 128. Tu może być Twoja śmierć. Wojnowe wspomnienia Kaszebów z Gmine Żukowo, red. Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział w Baninie, Banino 2022, ss. 240. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 378–383. https://doi.org/10.26774/wrhm.354

Numer

Dział

Recenzje i omówienia