Interpretacja wywiadu z różnych perspektyw badawczych – studium przypadku. Zapis dyskusji panelowej podczas X warsztatów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Warszawa, 23 października 2021 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.355

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marcin Jarząbek - Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Antropologii Historycznej i Teorii Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor historii na Wydziale Historycznym UJ, absolwent Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (MA in Central European History). Jego zainteresowania badawcze obejmują historię mówioną, pamięć zbiorową weteranów I wojny światowej oraz społeczną i kulturową historię kolei. Interesuje się również pamięcioznawstwem, historią społeczną i kulturową Europy Środkowej XIX-XX w. oraz historią pojęć. Jest m.in. autorem książkiLegioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego (2017). Od 2021 r. pełni funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

[email protected]

Marcin Jarząbek

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Jarząbek, M. (2022). Interpretacja wywiadu z różnych perspektyw badawczych – studium przypadku. Zapis dyskusji panelowej podczas X warsztatów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Warszawa, 23 października 2021 r. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 282–306. https://doi.org/10.26774/wrhm.355

Numer

Dział

Varia

Inne teksty tego samego autora