„Czechosłowacko-polskie sieci akademickie podczas zimnej wojny między wielką polityką i strategiami indywidualnymi” – prezentacja projektu badawczego. Analiza wyników czechosłowacko-polskich transferów w naukach ścisłych na podstawie materiałów archiwalnych i oral history

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.357

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Tomáš W. Pavlíček - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Doktor, absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, pracownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

[email protected]

 

Tomáš W. Pavlíček

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Pavlíček, T. W. . (2022). „Czechosłowacko-polskie sieci akademickie podczas zimnej wojny między wielką polityką i strategiami indywidualnymi” – prezentacja projektu badawczego. Analiza wyników czechosłowacko-polskich transferów w naukach ścisłych na podstawie materiałów archiwalnych i oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 350–354. https://doi.org/10.26774/wrhm.357

Numer

Dział

Varia