Sprawozdanie z warsztatów Włoskiego Stowarzyszenia Historii Mówionej, Neapol, 12–13 listopada 2022 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.362

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jakub Gałęziowski - Uniwersytet Warszawski

Historyk rozmawiający, zajmuje się przede wszystkim historią II wojny światowej oraz jej społecznymi konsekwencjami. W 2021 r. uzyskał tytuł doktora historii na Uniwersytecie w Augsburgu oraz na Uniwersytecie Warszawskim za rozprawę o polskich dzieciach urodzonych z powodu wojny (opublikowaną niedawno pod tytułem: Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny, Warszawa 2022). Interesuje się historią mówioną i metodą biograficzną, a także aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej i jego aktualny prezes. Członek kolegium redakcyjnego „Wrocławskiego Rocznika
Historii Mówionej”.

[email protected]

Jakub Gałęziowski

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Gałęziowski, J. (2022). Sprawozdanie z warsztatów Włoskiego Stowarzyszenia Historii Mówionej, Neapol, 12–13 listopada 2022 r. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 404–409. https://doi.org/10.26774/wrhm.362

Numer

Dział

Kronika naukowa

Inne teksty tego samego autora