Why we stayed: Polish Jews’ reasons for remaining in Poland during two waves of postwar emigration

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.366

Słowa kluczowe:

Poland, Jews, 1968 events in Poland, communism, Holocaust, antisemitism, emigration, oral history

Abstrakt

Although Poland’s Jewish presence had been widely considered to be near-obsolete in 1980s, since the 1990s a small but visible revival of Polish-Jewish life has been taking place as many Polish Jews have opened up about and embraced their origins. By interviewing five Polish Holocaust survivors who never left their country of origin, I attempted to answer the question of why they remained while many others fled.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Filip Mazurczak - Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum in Kraków

Is a translator, historian, and journalist who deals with 20th century European history. He holds an MA in Oral History from Columbia University and is currently pursuing a PhD in history at the Jagiellonian University. His academic writing has been published in ‘Polin: Studies in Polish Jewry,’ ‘Konteksty Kultury,’ and the ‘Oral History Review.’

[email protected]

Bibliografia

Bartov O., Anatomy of a Genocide: Life and Death in a Town Called Buczacz, New York 2018.

Berendt G., Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945–1967, ‘Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały,’ vol. 7, 2006, pp. 25–60.

Chwalba A., Okupacyjny Kraków, Kraków 2011.

Cichopek-Gajraj A., Beyond Violence: Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944–1948, Cambridge 2014.

Datner S., Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968.

Dietz B., Lebok U., Polian P., The Jewish Emigration from the Former Soviet Union to Germany, ‘International Migration,’ vol. 40, no. 2, 2002, pp. 29–48.

Dzierżanowski M., Chcę być Żydem, ‘Wprost,’ 17 April 2013, https://www.wprost.pl/tylko-unas/396074/chce-byc-zydem.html (accessed: 04.05.2018).

Eisler J., 1968: Jews, Antisemitism, Emigration, ‘Polin: Studies in Polish Jewry,’ vol. 20, 2009, pp. 37–61.

Eisler J., Polski rok 2006, Warszawa 2006.

Engel D., Patterns of Anti-Jewish Violence in Poland, 1944–1946, ‘Yad Vashem Studies,’ vol. 26, 1998, pp. 43–85.

Finder G.N., Judenrat on Trial: Postwar Polish Jewry Sits in Judgment of Its Wartime Leadership, in L. Jockusch, G.N. Finder (eds.), Jewish Honor Courts: Revenge, Retribution, and Reconciliation in Europe and Israel After the Holocaust, Detroit 2015.

Koźmińska-Frejlak E., Po Zagładzie: Praktyka asymilacyjne Ocalałych jako strategie zadomawiania się w Polsce (1944/45–1950), Warszawa 2022.

Gross J.T., Fear: Antisemitism in Poland after Auschwitz – An Essay in Historical Interpretation, New York 2006.

Gross J.T., Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia, Princeton 2002.

Grabowski J., Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów, Warszawa 2020.

Hempel A., Pogrobowcy klęski. Rzecz o “policji granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Warszawa 1990.

Kwiek J., Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944–1947, Warszawa 2021.

Marciniak W., Powroty z Sybiru: repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945–1947, Łódź 2014.

Michlic J., Poland’s Threatening Other: The Image of the Jew from 1880 to the Present, Lincoln 2008.

Nesselrodt M., Dem Holocaust entkommen: polnische Juden in der Sowjetunion, 1939–1946, Berlin-Boston-Oldenbourg, 2019.

Niezabitowska M., Tomaszewski, T., Remnants: The Last Jews of Poland, trans. W. Brand, H. Dobosiewicz, New York 1986.

Osęka P., Zaremba M., Wojna po wojnie, czyli polskie reperkusje wojny sześciodniowej, ‘Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały,’ IV/1999, pp. 205–239.

Passerini L., Work Ideology and Consensus under Italian Fascim, ‘History Workshop Journal,’ vol. 8, no. 1, 1979, pp. 82–108.

Polonsky A., The Jews in Poland and Russia: Volume III – 1914 to 2008, Portland–Oxford 2012.

Prażmowska A., Poland: A Modern History, New York 2010.

Ringelblum E., Polish-Jewish Relations during the Second World War, trans. D. Allon, D. Dąbrowska, D.K., Evanston 1974.

Rozenbaum W., The March Events: Targeting the Jews, ‘Polin: Studies in Polish Jewry,’ vol. 20, 2009, pp. 62–92.

Poland, in M. Fine and M. Himmelfarb (eds .), ‘American Jewish Yearbook 1979,’ no. 79, pp. 255–258.

Poland, in D. Singer, L. Grossman (eds .), ‘American Jewish Yearbook 2008,’ no. 108, pp. 511–517.

Stola D., Emigracja pomarcowa, ‘Prace Migracyjne,’ no. 34, March 2000, pp. 3–21.

Stola D., Kampania antysyjonistyczna w Polsce, 1967–1968, Warszawa 2018.

Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski, 1949–1989, Warszawa 2010.

Stępień M., Miasto opowiedziane. Powojenny Kraków w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2018.

Szaynok B., Konwersje (na katolicyzm) Żydów w Polsce po Zagładzie (1944–1950), in A. Kaźmierczyk, A. Maślak-Maciejewska (eds.), Żydzi polscy w oczach historyków. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa A. Gierowskiego, Kraków 2018, pp. 231–247.

Węgrzyn E., Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956–1960, Kraków–Budapeszt 2016.

Woleński J., Szkice o kwestiach żydowskich, Kraków–Budapeszt 2011.

Wróbel P., Historical Dictionary of Poland, 1945–1996, London–New York 1998.

Zaremba M., Wielka trwoga. Polska, 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.

Zimmerman J., The Polish Underground and the Jews, 1939–1945, Cambridge 2015.

first_page_Filip_Mazurczak

Opublikowane

2023-11-03

Jak cytować

Mazurczak, F. (2023). Why we stayed: Polish Jews’ reasons for remaining in Poland during two waves of postwar emigration. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 108–134. https://doi.org/10.26774/wrhm.366

Numer

Dział

Artykuły i studia