Sources for building the memory of historical events: oral history and its contexts in the Chronicle of the Order of Poor Clares in Stary Sącz from 1914–1918

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.367

Słowa kluczowe:

social memory research, oral history, monastery chronicle, First World War

Abstrakt

The primary sources for the construction of a memory of historical events in a cloistered community in the light of monastic chronicles are: official information, confirmed media (press) releases, oral testimony of third-party witnesses to events, and oral testimony generated by the monastic community. These sources are subject to verification and valorisation as to their reliability within the chronicle text itself. The multifaceted nature of the accounts and their mutual corroboration (or exclusion) allow the construction of an account of an objectified collective witness to history.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Igor Borkowski - SWPS University

Professor of humanities, employee of the SWPS University; is a linguist and anthropologist of communication. His research interests include communication of isolated groups (especially in the world of religious orders), language of persuasion and political propaganda, thanatology and journalistic discourse (with particular emphasis on journalistic interview and press reportage).

[email protected]

Bibliografia

Assmann J., Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, ‘Borussia. Kultura – historia – literatura,’ vol. 29, 2003, pp. 11–16.

Borkowska M. OSB, Łatanie pamięci, czyli rzecz o klasztornym kronikarstwie retrospektywnym, ‘Znak,’ vol. 480, 1995, no. 5, pp. 103–110.

Borkowska M. OSB, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996.

Borkowski I., Tradycja ustna versus pisana. Ustalanie obrzędowości i (re)konstruowanie tradycji w klasztorach żeńskich na przykładzie działalności s. Domiceli Barbary Fox, klaryski starosądeckiej, ‘Quaestiones Oralitatis,’ vol. I 2, 2015, pp. 67–84.

Chlebda W., Pamięć ujęzykowiona, in J. Adamowski, M.M. Wójcicka (eds.), Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, vol. 6, Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, Lublin 2012, pp. 109–119.

Czachur W., Lingwistyka pamięci. Założenia, zakres badań i metody analizy, in W. Czachur (ed.), Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 2018, pp. 7–55.

Gocół D., Między wspólnotą a indywidualnością – szczególny przypadek opisu własnej tożsamości, in B. Szejgiec, D. Gocół (eds.), Subiektywizm w języku, Lublin 2017, pp. 17–28.

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009.

Hahn H.H., Traba R., O czym (nie)opowiadają polsko-niemieckie miejsca pamięci, in R. Traba, H.H. Hahn (eds.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, vol. 1: Wspólne/Oddzielne, Warszawa 2015, pp. 9–43.

Kurcz I., Pamięć. Uczenie się. Język, Warszawa 1995.

Levine P.A., Trauma i pamięć. Mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości, Warszawa 2020.

Lubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.

Marzec G., Ekonomia pamięci, Warszawa 2016.

Nowak J., Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011.

Paulouskaya H., Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne, Warszawa 2016.

Sawicka-Jurek J., O życiu zakonnym i historii łomżyńskiego klasztoru panien benedyktynek w świetle zapisków siostry Alojzy Piesiewiczówny, in J. Pietrzak-Thebault, Ł. Cybulski (eds.), Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury, Warszawa 2017, pp. 69–82.

Sułkowska D., Za klauzurą. Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności, Stary Sącz 2006.

Targosz K., Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach, Kraków 2002.

Wójcicka M., Język pamięci zbiorowej (w kontekście kultury oralności, piśmienności i elektralności). Prolegomena, in W. Czachur (ed.), Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 2018, pp. 68–93.

first_page_Igor_Borkowski

Opublikowane

2023-11-03

Jak cytować

Borkowski, I. (2023). Sources for building the memory of historical events: oral history and its contexts in the Chronicle of the Order of Poor Clares in Stary Sącz from 1914–1918. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 148–164. https://doi.org/10.26774/wrhm.367

Numer

Dział

Artykuły i studia