Andrzej Sołtysiak: “The best way for you is to study math, you just put some chalk in your pocket, go to the classroom and don’t care.” Choosing the field of studies – the entangled cooperation between Polish and Czech mathematicians

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.372

Słowa kluczowe:

students of mathematics, history of knowledge, Cold War, Poland, Czechslovakia, oral history

Abstrakt

The edited interview with a Polish mathematician Andrzej Sołtysiak shows the influence of his father in his decision to study mathematics, the importance of his relationship as a PhD student with his mentor Wiesław Żelazko and the transfer of contacts thanks to Czechoslovak-Polish conferences on functional analysis. The authors show the importance of interconnectedness, individual contacts, and their manifestation in individual memory. They also describe the dialogue characteristics of the interview.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Barbora Kulawiaková - Institute of History of the Polish Academy of Sciences

MA, focuses on cognitive linguistics and dialectology. She studies Bohemian Studies at the University of Wrocław, and Polish Studies at Charles University in Prague. She is a member of a Polish–Czech project regarding academic networks during the Cold War. Together with Tomáš W. Pavlíček, she records interviews with scientists and prepares the transcriptions.

[email protected]

Tomáš W. Pavlíček - Institute of History of the Polish Academy of Sciences

PhD, works on cultural history and the history of science. He is the leader of a Polish–Czech project regarding academic networks during the Cold War, with a focus on the sciences. In collaboration with Barbora Kulawiaková, he contacts witnesses from the Polish and Czech scientific communities and conducts inter views with scholars and their students. He organizes oral history workshops and meetings of members of scientific expeditions.

[email protected]

Bibliografia

Duda R., Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Warszawa 2019.

Fiedler M., Müller V., Professor Vlastimil Pták died, ‘Czechoslovak Mathematical Journal,’ vol. 50, no. 2, 2000, pp. 445–447.

Kulawiaková B., Pavlíček T.W., The Training of the Czech Mathematician Jaroslav Kurzweil with Władysław Orlicz in Poland, ‘Antiquitates Mathematicae,’ vol. 15, no. 2, 2021, pp. 181–206.

Kuratowski K., Pół wieku matematyki polskiej 1920–1970. Wspomnienia i refleksje, Warszawa 1973.

Kurkowska-Budzan M., Soroko E., Stasiak M., Structured Interview in Historical Research: A Description of Research Procedures, ‘Historyka,’ vol. 51, 2021, pp. 299–323.

Maligranda L., Wnuk W., Władysław Orlicz (1903–1990), ‘Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego,’ vol. 36, 2000, pp. 85–147.

Pavlíček T.W., Czechosłowacko-polskie sieci akademickie podczas zimnej wojny między wielką polityką i strategiami indywidualnymi – prezentacja projektu badawczego. Analiza wyników czechosłowacko-polskich transferów w naukach ścisłych na podstawie materiałów archiwalnych i oral history, ‘Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,’ vol. 12, 2022, pp. 350–354.

Portelli A., What Makes Oral History Different?, in R. Perks, A. Thomson (eds.), The Oral History Reader, New York–London 2003, pp . 63–74.

Siekierska A., Krzysztof Koszlaga: “Miałem zakaz prowadzenia rozmów z uczniami.” Nauczyciel w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ‘Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,’ vol. 11, 2021, pp. 182–205.

Sołtysiak A., Analiza matematyczna: wykłady z matematyki dla studentów fizyki. Cz. 1., Poznań 1995.

Sołtysiak A., Analiza matematyczna. Cz. 2., Poznań 1996.

Sołtysiak A., Analiza matematyczna. Cz. 3., Poznań 2000.

Sołtysiak A., Jarosz K. (eds.), Topological Algebras, their Applications, and Related Topics, Warszawa

Sołtysiak A., Loy R.J., Runde V. (eds.), Banach Algebras, Warszawa 2009.

Sołtysiak A., Wstęp do teorii spektralnej, Poznań 2016.

Thompson P., Bornat J., Głos przeszłości: Wprowadzenie do historii mówionej, Warszawa 2021.

Urbanek M., Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna, Warszawa 2014.

Vrbová P., Životní jubileum profesora Vlastimila Ptáka, ‘Časopis pro pěstování matematiky,’ vol. 110, no. 4, 1985, pp. 434–442.

first_page_Barbora_Kulawiakova_Tomas_Pavlicek

Opublikowane

2023-11-03

Jak cytować

Kulawiaková, B., & Pavlíček, T. W. (2023). Andrzej Sołtysiak: “The best way for you is to study math, you just put some chalk in your pocket, go to the classroom and don’t care.” Choosing the field of studies – the entangled cooperation between Polish and Czech mathematicians. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 198–223. https://doi.org/10.26774/wrhm.372

Numer

Dział

Materiały źródłowe