Magdalena Rostworowska: “It was just a normal job – we did field research, studies, trips; we prepared exhibitions and museum collections.” The beginning and development of ethnology and ethnographical museology in postwar Wrocław

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.374

Słowa kluczowe:

Polish ethnography, Polish Ethnographical Society, Polish Ethnographic Atlas, Ethnological Museum in Wrocław, herstory of knowledge, oral history

Abstrakt

The paper presents a biographical interview with Dr. Magdalena Rostworowska, an ethnographer and museologist, focusing on her professional experience. Her narrative gives us a valuable in sight into the development of the ethnological community in Wrocław with its main institutions: the Polish Ethnographic Atlas, the Polish Ethnological Society and the Ethnographical Museum, as well as the substantive dilemmas and choices of Polish ethnographers who began their research in post-war Lower Silesia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Kurpiel - University of Wrocław

Is an ethnologist and cultural anthropologist, she works as Assistant Professor at the Willy Brandt Centre for German and European Studies at the University of Wrocław. Her research interests include cultural heritage with particular emphasis on borderlands, regions, or nations in transition and the anthropology of memory. She conducts research in Western Poland and the Republic of North Macedonia.

[email protected]

Bibliografia

Appadurai A., Modernity at large: cultural dimensions of globalization, Minneapolis 2010.

Bar J., Czekanowska A., Jan Czekanowski, in E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 1, Kraków 2002, pp. 52–56.

Berendt E., Historia 1945–2004, in E. Berendt (ed.), Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzn we Wrocławiu i kultura dolnośląska, Wrocław 2019, pp. 16–61.

Bohdanowicz J., Janusz Bohdanowicz, in E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 1, Kraków 2002, pp. 19–21.

Bohdanowicz J., Sokołówna W., Etnograficzne prace atlasowe w Europie, ‘Etnografia Polska,’ vol. 24, 1990, pp. 139–158.

Davies N., Moorhouse R., Microcosm: portrait of a Central European city, London 2003.

Demshuk A., Reinscribing Schlesien as Śląsk: Memory and Mythology in a Postwar German-Polish Borderland, ‘History and Memory,’ vol. 24, no. 1, 2012, pp. 39–86.

Derejczyk M., Muzealnicy w terenie, E. Berendt (ed.), Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska, Wrocław 2019, pp. 108–113.

Fryś-Pietraszkowa E., Kowalska-Lewicka A., Spiss A. (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 1, Kraków 2002.

Halicka B., The Polish wild west: forced migration and cultural appropriation in the Polish-German borderlands, 1945–1948, New York 2020.

Kałwa D., Herstoria mówiona w Polsce. Kilka uwag o feministycznych projektach oral history, ‘Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,’ vol. 11, 2021, pp. 8–21.

Kabat I., Zofia Staszczak, in A. Spiss, J. Święch (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 4, Wrocław 2014, pp. 231–234.

Klimaszewska J., Kazimierz Moszyński, in E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 1, Kraków 2002, pp. 209–214.

Kłodnicki Z., Kowalska-Lewicka A, Józef Gajek, in E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 1, Kraków 2002, pp.106–110.

Kłodnicki Z., Pieńczak A., Koźmińska J., Polski atlas etnograficzny. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze, Katowice 2017.

Kubica-Heller G., Majbroda K. (eds.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, Wrocław 2014.

Kuciel-Frydryszak J., Służące do wszystkiego, Warszawa 2018.

Macewicz-Gołubkow M., Rostworowska M., Z badań nad przemianami kulturowymi w dolnośląskiej wsi Wrzosy, ‘Roczniki Etnografii Śląskiej,’ vol. 3, Wrocław 1967, pp. 49–90.

Madejska M., Aleja Włókniarek, Wołowiec 2019.

Moszyński K., Atlas kultury ludowej w Polsce, vol. 1, Kraków 1934.

Moszyński K., Klimaszewska J., Bytnarówna M., Atlas kultury ludowej w Polsce, vol. 2, Kraków 1935.

Pieńczak A., Komunikat: Przyznanie dofinansowania na projekt badawczy “Polski Atlas Etnograficzn – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II,” ‘Studia Etnologiczne i Antropologiczne,’ vol. 19, 2019, pp. 173–175.

Pieńczak A., Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej, Katowice 2016, pp. 25–27.

Pieńczak A., Specyfika materiałów źródłowych Polskiego atlasu etnograficznego, in H. Rusek, A. Pieńczak (eds.), Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, Katowice 2011, pp. 41–61.

Pieńczak A., Metoda etnogeograficzna w badaniach atlasowych ośrodka wrocławskiego i cieszyńskiego – kontynuacja i zmiana, ‘Zeszyty Wiejskie,’ vol. 16, no. 55, 2011, pp. 154–167.

Rostworowska M., Z badań nad kulturą reemigrantów polskich z Rumunii na Dolnym Śląsku, ‘Zeszyty Etnograficzne,’ vol. 1, Wrocław 1963, pp. 104–126.

Rostworowska M., Współczesne pasterstwo na Dolnym Śląsku u reemigrantów z Bukowiny rumuńskiej, ‘Roczniki Etnografii Śląskiej,’ vol. 4, Wrocław 1972, pp. 147–157.

Rostworowska M., Zderzenie kultur na Dolnym Śląsku, in B. Bazielich (ed.), Kultura ludowa sercem Śląska, Wrocław 1988, pp. 161–172.

Rostworowska M., Nowi osadnicy, in Z. Kłodnicki (ed.), Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, Wrocław 1996, pp. 261–295.

Staszczak Z. (ed.), Słownik etnologiczny: terminy ogólne, Warszawa, Poznań 1987.

Thum G., Uprooted: how Breslau became Wrocław during the century of expulsions, Oxford 2011.

Urbanik-Kopeć A., Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu: praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2021.

Wesołowska H., Działalność wrocławskiego ośrodka etnograficznego w okresie XXX-lecia, ‘Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka,’ vol. 32, no. 4, 1977, pp. 479–493.

Wesołowska H., Adolf Nasz, in E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (eds.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 1, Kraków 2002, pp. 215–217.

Wrzesiński W., Goliński M. (eds.), Dolny Śląsk: monografia historyczna, Wrocław 2006.

first_page_Anna_Kurpiel

Opublikowane

2023-11-03

Jak cytować

Kurpiel, A. (2023). Magdalena Rostworowska: “It was just a normal job – we did field research, studies, trips; we prepared exhibitions and museum collections.” The beginning and development of ethnology and ethnographical museology in postwar Wrocław. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 224–253. https://doi.org/10.26774/wrhm.374

Numer

Dział

Materiały źródłowe