Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty

Autor

  • Gelinada Grinczenko Zakład studiów ukraińskich, Wydział Filozoficzny, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.42

Słowa kluczowe:

oral history, postsowiecka Ukraina, metodologia, projekty badawcze

Abstrakt

 This article is about the situation in Ukraine, which allowed oral history to develop unrestrainedly in the post-Soviet period. The author distinguishes and analyses the development stages of this research approach and defines its distinctive features. Considerable attention is also paid to the analysis of numerous methodological strategies that were used by Ukrainian researchers to write papers based on oral history . The author also mentions numerous national and international projects organised by, or carried out with the participation of Ukrainian researchers. Furthermore, the research subjects undertaken by Ukrainian researchers have been ranked in order of priority. An institutional status is also described, along with the main trends and tendencies in the development of this research approach in Ukraine, which is also shown.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Gelinada Grinczenko - Zakład studiów ukraińskich, Wydział Filozoficzny, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina

Gelinada Grinchenko – doktor nauk historycznych, profesor (2011) w katedrze Studiów Ukraińskich na Wydziale Filozofii w Narodowym Uniwersytecie Charkowskim im. Wasyla N. Karazina, przewodnicząca Ukraińskiego Stowarzyszenia Historii Mówionej. Naukowo zajmuje się historią mówioną, politykami pamięci oraz „egodokumentami” z okresu II wojny światowej. Autorka licznych publikacji, w tym ostatnio wydanej Usna ìstorìâ primusu do pracì. Metod, konteksti, teksti, (Harkìv 2012) oraz współredaktorka specjalnego numeru „East/West Journal” – Neo-Anti-Colonialism vs Neo-Imperialism: Relevance of the Postcolonial Discourse in the Post-Soviet Space (tom 16–17/2013, wydany w językach ukraińskim i angielskim).

Bibliografia

Deportacìâ, primusova pracâ, repatrìacìâ, [w:] „Prošu vas mene ne zabyvati”. Usnì ìstorìï ukraïns̒kih ostarbajterìv, vìdp. red. Grìnčenko G., Harkìv 2009

Grinčenko G., Mižnarodna konferencia „Usna istoria v sučasnih social̒no-gumanitarnih studia. Teoria i praktika doslidžen̒” ta stvorenna Ukrains̒koi Asociacii Usnoi Istorii, „Shid – Zahid. Istorikokul̒turologičnij zbirnik”, vip. 9–10 (2008)

Grìnčenko G., Pastušenko T., Ukraïns̒kì ostarbajteri nacists̒koï Nìmeččini. Deportacìâ, primusova pracâ, repatrìacìâ, [w:] „Prošu vas mene ne zabyvati”. Usnì ìstorìï ukraïns̒kih ostarbajterìv, vìdp. red. Grìnčenko G., Harkìv 2009

Grìnčenko G., Usna ìstorìâ primusu do pracì. Metod, konteksti, teksti, Harkìv 2012

Grinčenko G.G., Rebrova I.V., Romanova I.M., Usna istoria v postradans̒kih doslidnic̒ kih praktikah (na prikladi sučasnih Bilorusi, Rosii ta Ukraini), „Ukrains̒kij istoričnij žurnal”, No 4 (2012)

Grynčanka G., Rabrova I., Ramanava I., Vusnaa gistorya ŭ postsaveckih dasledčyckih praktykach Belarusi, Rasii i Ukrainy, „Belaruski gistaryčny časopis”, No 7 (2012)

Hanenko-Frìzen N., Usna ìstorìâ dekolektivìzacìï v Ukraïnì 1990-h rr. Sel̒âns̒kij dosvìd, „Shìd – Zahìd. Ìstoriko-kul̒turologìčnij zbìrnik” vip. 11–12 (2008)

International Scholarly Symposium „In Search of Voice. Oral History as Theory, Method, and Source”.Conference Program and Proceedings. Kharkiv, 11–12 December 2009, Kharkiv 2009

Malen̒kì ludi na velikìj vìjnì. Usnì ìstorìï ostarbajterìv ta v̒âznìv konctaborìv z Poltavŝini, upor. Lahno V., vìdp. red. Vološin Û., Poltava 2011

Noll W., Transformacìâ gromadâns̒kogo suspìl̒stva. Usna ìstorìâ ukraïns̒koï selâns̒koï kul̒turi 1920–30 rokìv, Kiïv 1999

Pastušenko T. V., Do stvorenna Ukrains̒koi asociacii usnoi istorii, „Ukrains̒kij istoričnij žurnal”, No 3 (2007)

Pojednanie przez trudną pamięć – Wołyń 1943, pomysł, wybór, red. A. Zińczuk, Lublin 2012

Portelli A., Oral History as Genre, [w:] Battle of Valle Giulia. Oral History and the Art of Dialogue, Wisconsin 1997

Portelli A., Oral History as Genre, [w:] Narrative and Genre, ed. Chamberlain M., Thompson P., London–New York 1998

„Prošu vas mene ne zabyvati”. Usnì ìstorìï ukraïns̒kih ostarbajterìv, vìdp. red. Grìnčenko G., Harkìv 2009

Thompson P., Golos prošlogo. Ustnaâ istoriâ, Moskva 2003

„…То byla nevolâ”. Spogadi ta listi ostarbajterìv, Kiïv 2006

Tomson A., Čotiri zmìni paradigm v usnìj ìstorìï, „Shìd – Zahìd. Ìstoriko-kul̒turologìčnij zbìrnik”, vip. 11–12 (2008)

Trìŝina krìz̒ use žittâ. Spogadi ukraïns̒kih primusovih robìtnic̒ v zemlì Rajnland. Katalog do vistavki, K̒ol̒n 2007

Usna ìstorìâ. Teorìâ ta praktika, upor. Bojko A., Bìlìvnenko S., Golovko Û. [et al.], Zaporìžžâ 2008

Pobrania

Opublikowane

2013-10-30

Jak cytować

Grinczenko, G. (2013). Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 3, 73–92. https://doi.org/10.26774/wrhm.42

Numer

Dział

Artykuły i studia