A short history of the Oral History society, c. 1973–2013

Autor

  • Graham Smith Zakład Historii, Centrum Badań Ciała i Kultury Materialnej, Royal Holloway, Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.43

Słowa kluczowe:

Oral history, społeczność oral history, metodologia

Abstrakt

W 2013 r. Stowarzyszenie Historii Mówionej obchodziło swoją czterdziestą rocznicę istnienia. Odegrało ono bardzo znaczącą rolę w rozwoju dziedziny historii mówionej (oral history), szczególnie w Wielkiej Brytanii. Artykuł przedstawia ten rozwój i rozpatruje go w szerszym kontekście, jednocześnie poddając analizie zmieniający się skład osobowy Stowarzyszenia, który uczestniczył w tym procesie. W analizie historii dziedziny badawczej historii mówionej autor stosuje raczej koncepcje kolektywnego myślenia Ludwika Flecka niż model zmiany paradygmatu przyjmowany we wcześniejszych interpretacjach tej historii. To umożliwia rozumienie historii samego Stowarzyszenia, jak również rozwoju historii mówionej w szerszym kontekście zmian społecznych wraz ze źródłami i całą gamą wpływów intelektualnych. Można również stwierdzić, że podczas gdy samo Stowarzyszenie na pewno będzie wciąż odgrywało dużą rolę w przyszłości, to jednak rola ta będzie prawdopodobnie ulegała zmianom, a do tego będą w niej pojawiać się istotne napięcia  wynikające ze ścierania się różnych koncepcji kolektywnego myślenia.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Graham Smith - Zakład Historii, Centrum Badań Ciała i Kultury Materialnej, Royal Holloway, Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania

Graham Smith – przewodniczący Stowarzyszenia Historii Mówionej (Oral History Society) w Wielkiej Brytanii i starszy wykładowca w Instytucie Historii, Royal Holloway, Uniwersytetu Londyńskiego. Jest specjalistą z dziedziny historii mówionej (oral history) od wczesnych lat osiemdziesiątych XX w., zaangażowanym w wiele projektów społecznych i akademickich, takich jak Dundee Oral History Project (Projekt Historii Mówionej Dundee), brytyjskie badanie sondażowe „100 Rodzin”, Eastern European Migration to Britain (Wschodnioeuropejska Migracja do Wielkiej Brytanii), An Oral History of General Practice (Historia Mówiona Medycyny Ogólnej), the Changing Families (Zmiany w Rodzinach), Changing Food programme (program Zmiany Sposobu Odżywiania). Wykładał na wydziałach medycznych, nauk społecznych i humanistycznych. Jest autorem wielu publikacji w wielu dziedzinach. Jest zaangażowany w promocję dziedziny historii mówionej (oral history) w telewizji, radiu i na wielu portalach internetowych.

Bibliografia

Bertaux D., A response to Thierry Kochuyt’s ‘Biographic and Empiricist Illusions: A Reply to Recent Criticism’. „Biography and Society Newsletter” (1995)

Black history (special issue), „Oral History”, Vol. 8, No. 1 (1980)

Bornat J., Two Oral Histories: valuing our difference, „The Oral History Review”, Vol. 21, No. 1 (1993)

Davies S., A Million Before the Millennium: Oral History and the Lottery, „Oral History”, Vol. 28, No. 1 (2000)

Dopson L., Old people as sources of history, „Amateur Historian”, Vol. 3, No. 4 (1957)

Field S., From stepchild to elder: Has oral history become ‘respectable’?, IOHA 2009 (http://www.iohanet.org/debate/)

Fleck L., Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935

Frisch M., A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History, New York 1990

Gluck S., Has Feminist Oral History Lost Its Radical/subversive Edge?, „Oral History”, Vol. 39, No. 2 (2011)

Green T., The Leicester Conference on Oral History: Four impressions, „Oral History”, Vol. 1, No. 3 (1971)

Grele R. J., Envelopes of Sound: The Art of Oral History, Chicago 1975

Hodgkinson J., Hostettler E., News, „Oral History”, Vol. 4, No. 2 (1976)

Hussey S., Bountiful Harvest? Oral history and the Local Heritage Initiative, „Oral History”, Vol. 28, No. 2 (2000)

Keable K., London Recruits: The Secret War Against Apartheid, London 2012

Kuhn T. S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1996

Lance D., Oral History in Britain, „The Oral History Review”, Vol. 2 (1974)

Lance D., Oral History in UNESCO Audiovisual archives: A practical reader, http:// www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9704e/r9704e0j.htm (accessed: 22 VII 2013)

Lance D., Oral history recording: a note on legal considerations, „Oral History”, Vol. 4, No. 1 (1976)

Oral History an annotated bibliography, ed. Perks R., London 1990

Perkin H., Social history in Britain, „Journal of Social History”, Vol. 10, No. 2 (1976)

Perks R., Thomson A., Critical developments: introduction, [in:] The Oral History Reader, ed. Perks R., Thomson A., London

Portelli A., What makes oral history different, [in:] The Oral History Reader, ed. Perks R., Thomson A., London–New York 1998

Rowbotham S., Hidden from History: 300 years of Women’s Oppression and the Fight Against It, London 1973

Samuel R., Thompson P., The Myths We Live By, London 1990

Schweitzer P., Making memories matter: reminiscence and creativity, A thirty-year retrospective, „Oral History”, Vol. 41, No. 1 (2013)

Sitzia L., Telling people’s histories: an exploration of community history-making from 1970–2000 (DPhil), Sussex 2010

Smout T.C., Preface, „Oral History”, Vol. 2, No. 1 (1974)

Teasdale J., Harkell G., Cregeen E., Bornat J., Purkis S., Williams B., News, „Oral History”, Vol. 6, No. 2 (1978)

Thompson P., Burchardt N., Our Common History: The Transformation of Europe, London 1982

Thompson P., Editorial, „Oral History”, Vol. 22, No. 2 (1994)

Thompson P., Letter, „Oral History”, Vol. 23, No. 2 (1995)

Thompson P., The Edwardians. The Remaking of British Society, London 1975 (republished) 1992

Thompson P., The Voice of the Past: Oral History, Oxford 1978, 1988 or 2000

Thomson A., Anzac memories: Putting popular memory theory into practice in Australia, „Oral History”, Vol. 18, No. 1 (1990)

Thomson A., Four Paradigm Transformations in Oral History, „Oral History Review”, Vol. 34, No. 1 (2007)

Thomson A., Frisch M., Hamilton P., The memory and history debates: Some international perspectives, „Oral History”, Vol. 22, No. 2 (1994)

Ward A., Copyright, ethics and oral history, Colchester 1995

Opublikowane

2013-10-30

Jak cytować

Smith, G. (2013). A short history of the Oral History society, c. 1973–2013. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 3, 93–129. https://doi.org/10.26774/wrhm.43

Numer

Dział

Artykuły i studia