„Byłem ciekawy, czy morze jest słone!” Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959–1989)

Autor

  • Lenka Krátká Instytut Historii Współczesnej, Akademia Nauk Republiki Czeskiej; Wydział Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.49

Słowa kluczowe:

oral history, Czechosłowacja, przedsiębiorstwo żeglugi morskiej, marynarze, metodologia, projekty badawcze, studia porównawcze

Abstrakt

The author presents the outcomes of oral history  research relating to the history of the Czechoslovak Maritime Shipping Company from 1959–1989 in the form of a case study. The interpretation of the accounts of seventeen former Czechoslovakian sailors focuses on two aspects: their professional and family lives. The author recognises that these two aspects of the sailors’ lives were very often in conflict with each other, concluding that their work was often much more significant than their family life; that although they realised the problems that their families faced, they were unable to help by giving the work up to be with their families.

The text is supplemented with a methodological reflection that focuses on the issue of a researcher’s emotional engagement to the research subject. Finally, the author presents thoughts on parallel and potential comparative studies between the lives of the Czechoslovakian sailors (from a country without direct sea access) and Poland (a country with a very rich maritime tradition).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Lenka Krátká - Instytut Historii Współczesnej, Akademia Nauk Republiki Czeskiej; Wydział Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy

Lenka Krátká – pracuje w Centrum Oral History w Instytucie Historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Jest doktorantką eksternistyczną Instytutu Nowożytnej Historii Gospodarczej i Społecznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola. Zajmuje się historią Czechosłowackiej Żeglugi Morskiej w czasach najnowszych. Obecnie opracowuje, z wykorzystaniem wywiadów prowadzonych metodą oral history, temat czeskiej sceny sztuk plastycznych (grafika i fotografia) przed 1989 r.

Bibliografia

Bastl Z., Padesat let Československe namořni plavby, Praha 2009

Černy B., Na daleke plavbě, Praha 1963; B. Stožicky, S palubou pod nohama, Praha 1973

Fojtů A., Moře milovane, moře proklinane. Čast 1., Praha 2006

Frey J., Loď, moře, namořnici, Praha 1961

Jakeš A., Poutnik oceany, Česke Budějovice 1980

Kratka L., Českoslovacka namořni plavba očima československych namořniků. 1959–1989, Praha 2010

Machota J., Československo na mořich a oceanech, Praha 1989

Machota J., Československo na mořich a oceanech, Praha 1989

Pacovsky J., Mořšti vlci na Blaniku, Praha 1976

Pacovsky J., Podlena V., Atlas lodi, Československe namořni loďstvo, Praha 1984

Peace Treaty of Versailles. Articles 321–386. Ports, Waterways and Railways, http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/versa11.html (dostęp: 27 XII 2012 r.)

Plechanow B., Fidler J., Kapitoly z dějin mezinarodnich vztahů 1941–1995, Praha 1997

Rychlik J., Cestovani do ciziny v habsburske monarchii a v Československu, Praha 2007

Vaněk M., Mücke P., Pelikanava H., Naslouchat hlasům paměti. Teoreticke a prakticke aspekty orani historie. Praha 2007

Vaněk M., Mücke P., Třeti strana trojuhelniku. Teorie a praxe oralni historie, Praha 2012

Pobrania

Opublikowane

2013-10-30

Jak cytować

Krátká, L. (2013). „Byłem ciekawy, czy morze jest słone!” Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959–1989). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 3, 187–204. https://doi.org/10.26774/wrhm.49

Numer

Dział

Artykuły i studia