Historie i problemy kobiet na łamach czasopisma „Oral History: the journal of the Oral History society” – przegląd artykułów

  • Izabela Lewandowska Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biogram autora

Izabela Lewandowska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Izabela lewandowska – historyk, dydaktyk, regionalista, doktor nauk humanistycznych, obecnie adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka i współautorka prac z zakresu dydaktyki, regionalistyki (m.in.: Scenariusze lekcji historii, t. 1–4, Ustroń 1998–2006; Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003; Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929–1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Olsztyn, sekretarz Komisji Kultury Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, członek Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach i innych.

Opublikowane
2013-10-30
Dział
Recenzje i omówienia