Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć

Autor

  • Anna Wylegała Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.67

Słowa kluczowe:

oral history, historia mówiona, Galicja, II wojna światowa

Abstrakt

Based on biographical interviews coming from different collections of the Oral History Archives of the KARTA Center Foundation and the History Meeting House, the text highlights three main elements of biographical experience which make the narrations of Poles from Galicia different from those of their Ukrainian and Jewish neighbors. 

These were: the Red Army entering the Eastern Borderlands and Soviet repressions, the Polish-Ukrainian conflict, and departure from the Eastern Borderlands. For most speakers the following topics constitute the base of their identification with a national group understood as the community of remembrance. The text shows the difference between memories of people who stayed in the Ukraine after 1945 and those who left the Eastern Borderlands – “repatriates”. It also analyzes dependencies between individual and social memory and the influence of different cultures of memory on shaping biographical narration.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Wylegała - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Anna Wylegała – socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W latach 2007–2015 pracowała w programie Historia Mówiona Fundacji Ośrodka KARTA. Jest autorką książki Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (2014).

Bibliografia

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. Kryczyńska-Pham A., Warszawa 2008

Biografia a tożsamość narodowa, red. Czyżewski M., Piotrowski A. Rokuszewska-Pawełek A., Łódź 1996

Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, red. Erll A., Niinning A., Berlin–New York 2008

Figes O., Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, tłum. Jeżewski W., Warszawa 2009

Gross J. T., Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia, Princeton–New Jersey 1988

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, tłum. Król M., Warszawa 1969.

Kaźmierska K., Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Kraków 2008.

Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, red. Kwiatkowski P. T., Nijakowski L. M., Szacka B., Szpociński A., Warszawa 2010

Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”: konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011

Pamięć utraconych ojczyzn, red. Nowicka E., Bilewicz A., Warszawa 2012

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Saryusz-Wolska M., Warszawa 2009

Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. Szpociński A., Warszawa 2009

Shared History – Divided Memory. Jews and Others in Soviet-Occupied Poland 1939– 1941, red. Barkan E., Cole E. A., Struve K., Leipzig 2007

Pobrania

Opublikowane

2014-10-30

Jak cytować

Wylegała, A. (2014). Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, 47–69. https://doi.org/10.26774/wrhm.67

Numer

Dział

Artykuły i studia