Współczesny prasowy wywiad dziennikarski: techniki prowadzenia, opracowanie, publikacja

Autor

  • Igor Borkowski Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.8

Słowa kluczowe:

Informator, dziennikarstwo, wywiad dziennikarski

Abstrakt

A journalist interview is a well established and described genre. In many journalism textbooks it is recognized as highly important, as interview technique is both the key to acquiring information by a journalist (from people), and a way of conducting and analysing a longer literary text in a form of a dialogue between a journalist and interviewed person. The presented text discusses interview techniques, leading to creating an extensive text that would cover many topics. Such an interview, intended for publication, takes a shape of a live question-answer conversation between a journalist and his or her interlocutor. Attention is drawn to the most important steps of interview preparation: choosing the subject and the interlocutor, arranging scenery of the meeting, conducting and recording the interview, editing and preparing the text for publishing (in the light of Polish law all this has to additionally be hedged around with the right of the interviewed person to authorise the interview). The article presents the most basic typology of interviews: for a person (when the conversation focuses on the speaking person) and for a cause (when the subject matter of the talk is a field in which the interviewed person is a specialist). The author underlines an effort that has to be made by the journalist in order to prepare for an interview – there is the necessity for detailed research, acquainting oneself with the topic to be discussed, very good knowledge of the subject close to the interviewed person’s heart. He emphasizes also an important and widely discussed issue of the journalist’s responsibility for the person with whom he or she talks, as well as requirements regarding a successful interview: respect, interest taken in the interlocutor, keeping certain distance and also – fundamental for this profession – the problem of working under pressure of time and some brevity and the need to apply schematic attitude and simplify the journalistic narrative. The whole text is illustrated with numerous quotations taken from professional press and workshop materials in which famous and renowned masters of the press interview talk about their professional experience. In this text there are also remarks on the way a journalist works on the material he or she has collected and acceptable interferences in somebody’s statement. Also, the author mentions the issue of authorisation, which is an infamous remnant of the censorship which constituted a part of press law made in 1984 and – in its principles – valid till this day. 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Igor Borkowski - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej, Polska

Igor Borkowski – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu; zajmuje się językiem propagandy politycznej w prasie polskiej (m.in. Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej w prasie 1981–1995, Wrocław 2003), teorią i praktyką reportażu (m.in. Reportaż bez granic? Teoria – praktyka dziennikarska – zjawiska medialne, Wrocław 2010), był dziennikarzem prasowym, w latach 2002–2005 rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bibliografia

Adams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, Kraków 2007

Bielas K., Dać głos ludziom, „Press” (XII 2007)

Bielas K., Dziewczyna w kostnicy, „Press” (I 2011)

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2007

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Bauer Z., Chudziński E., Kraków 2000

Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006

Harcup T., Dziennikarstwo – teoria i praktyka, Łódź 2010

Hennessy B., Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009

Hollende B., Agenci wywiadu, „Press”, (II 2009)

Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006

Kąkolewski K., Co u pana słychać?, Warszawa 1975

Kita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice 1998

Kuźniak A., Przećwiczyłam śmierć, „Press” (I 2010)

Mateja A., Już po wszystkiem, „Press” (I 2008)

Morelowska K., Trzeba czasem zażartować. Alfabet księdza Bonieckiego, Warszawa 2011

Słownik terminologii medialnej, red. Pisarek W., Kraków 2006

Wigura K., Europę ogarnia przedśmiertny bezwład, „Press” (I 2009)

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004

Pobrania

Opublikowane

2011-10-30

Jak cytować

Borkowski, I. (2011). Współczesny prasowy wywiad dziennikarski: techniki prowadzenia, opracowanie, publikacja. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 1, 57–79. https://doi.org/10.26774/wrhm.8

Numer

Dział

Artykuły i studia