Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013, ss. 372

  • Anna Wylegała Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Biogram autora

Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Anna Wylegała – socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W latach 2007–2015 pracowała w programie Historia Mówiona Fundacji Ośrodka KARTA. Jest autorką książki Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (2014).

Opublikowane
2014-10-30
Dział
Recenzje i omówienia