„Libańczycy” i ich losy w perspektywie biograficznej

Autor

  • Jakub Gałęziowski Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.91

Słowa kluczowe:

oral history, Bliski Wschód, Polacy w Libanie, badania biograficzne, uchodźcy, II wojna światowa, „Libański”

Abstrakt

The text is about Poles who in 1941, as a result of the so-called amnesty, left the Soviet Union and wandered the earth to end up in Lebanon. Their presence in this country was a phenomenon unprecedented in the Middle East region. The biggest wave of Polish refugees came to Lebanon in the years 1943–1946 and had ca. 6000 people for whom Lebanon became a truly safe haven. This continued till the beginning of the 1950s, when the last group off Poles left the country. Most of them never came back to their home country, settling mostly in Great Britain and beyond the Ocean, while only a handful of them remained in Lebanon.

The text discusses the accounts given by the so-called “Lebanese”, as those Poles who at some point of their lives found refuge in Lebanon call themselves. The accounts were recorded in Poland, Great Britain and Lebanon. “The Lebanese” explained the motives that drove people or their families forced to leave their place of stay when taking decisions regarding new destination. Also, the text describes in detail the impressions of the narrators from the new places they found themselves in and how they coped in new reality (on the example of Great Britain and Poland which was a Communist-ruled country at that time). The text aims to familiarize the audience with this subject, about which not much has been said so far.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jakub Gałęziowski - Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy

Jakub Gałęziowski – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant na Uniwersytecie w Augsburgu, od 2006 r. zajmuje się naukowo historią mówioną. Uczestnik i koordynator kilkunastu projektów oral history, w ramach których nagrał przeszło 150 wywiadów narracyjnych. Jest autorem dwóch książek opartych o źródła mówione oraz kilku artykułów. Związany z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA w Warszawie, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, w latach 2009–2011 jego prezes. Obecnie prowadzi badania na temat children born of war w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych doświadczeń w okresie powojennym.

Bibliografia

Bystroń J. S., Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147–1914, Kraków 1930

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010

Historia dyplomacji polskiej, t. 5: 1939–1945, red. Michowicz W., Warszawa 1999

Kościałkowski S., Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym, Bejrut 1949

Maubach F., Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 3 (2013)

Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. Kaźmierska K., Kraków 2012

Nauczyciele-uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej, red. Zaniewska T., Warszawa 2007

Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej: ośrodki, instytucje, organizacje, Łódź 2012

Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942–1952, Koło „Bejrutczyków”, Londyn 1996

Sienkiewicz J. W., Artyści Andersa, Warszawa 2014

Tarka K., Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990, Warszawa 2003

W kraju cedrów, oprac. Abramciów D., Zielińska-Schemaly M., Warszawa 2010

Zielińska-Schemaly M., Le cèdre et l’aigle. Les Polonais au Liban, une coexistence singulière, Bejrut 2012

Pobrania

Opublikowane

2015-10-30

Jak cytować

Gałęziowski, J. (2015). „Libańczycy” i ich losy w perspektywie biograficznej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 35–56. https://doi.org/10.26774/wrhm.91

Numer

Dział

Artykuły i studia

Inne teksty tego samego autora