W poczuciu niezasłużonej infamii – wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

Autor

  • Jarosław Pałka Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA w Warszawie, Polska
  • Karolina Żłobecka Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.95

Słowa kluczowe:

historia mówiona, historia wojskowości, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Ludowe Wojsko Polskie, upamiętnianie

Abstrakt

This article presents preliminary findings of the oral history project on the subject of the soldiers of the People’s Troops of Poland. Testimonies of ca. 40 “People’s Poland” veterans were recorded (giving more than 2000 hours of audio recordings). These soldiers fought on the Eastern Front, participating in, among others, the battles of Lenino, Budziszyn, and Berlin. The article describes the interviewed group and defines the method applied when conducting the interviews. It also gives a short account of how the interviewed were conscripted into the People’s army. The main part of the article is devoted to pointing to the similarities in the veterans’ accounts. These common elements include interspersing a personal narrative with a broad historical context, underlining that in their individual actions during the war and after it they encountered situations from which there was no escape, using the propaganda expressions dating back to the times of the Polish People’s Republic, and the feeling of being omitted (as a whole group of veterans of the People’s Troops) from the sphere of historical memory after 1989. In the last part of the article, plans for a monograph based on the project are presented.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Jarosław Pałka - Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA w Warszawie, Polska

Jarosław Pałka – historyk, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA w Warszawie, koordynator projektów oraz współautor wydawnictw edukacyjnych opartych na metodzie oral history. Ponadto zajmuje się historią wojskowości. Autor książek: Generał Stefan Mossor (1896– 1957). Biografia wojskowa (nagroda im. Prof. Tomasza Strzembosza, Warszawa 2009), Michał Żymierski 1890–1989 (wraz z J. Poksińskim, Nagroda Historyczna Klio, Warszawa 2015), Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny (razem z M. Venken i K. M. Zalewskim, Warszawa 2013).

Karolina Żłobecka - Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Karolina Żłobecka – historyk, doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje m.in. z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA w Warszawie i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Prowadziła projekty dotyczące reemigrantów z Bośni, jest współautorką projektu i wystawy „Dziadek z Wehrmachtu”. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Bibliografia

Biografia a tożsamość narodowa, red. Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A., Łódź 1996

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Warszawa 2010

Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944–1956, oprac. Poksiński J., Kochański A., Persak K., Warszawa 2003

Kirchamyer W., Z Jerzym na dobre i na złe, Warszawa 1992

Kospath-Pawłowski E., Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943–45, Warszawa 2010

Kuropieska J., Z powrotem w służbie, Kraków 1989

Kusiak F., Oficerowie 1. Armii Wojska Polskiego w latach 1944–1945, Wrocław 1987

Kwiatkowski P., Nijakowski L., Szacka B., Szpociński A., Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Warszawa-Gdańsk 2010

Metoda biograficzna w socjologii, red. Włodarek J., Ziółkowski M., Warszawa–Poznań 1990

Nalepa J. E., Oficerowie radzieccy w Wojsku Polskim w latach 1943–1968, Warszawa 1995

Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, red. Jarosz M., Warszawa 2008

Ocaleni z Mauthausen. Relacje więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen, oprac. Madoń-Mitzner K., Warszawa 2010

Pałka J., Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa, Warszawa 2008

Pałka J., Venken M., Zalewski K. M., Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny, Gdańsk–Zakrzewo 2013

Rokuszewska-Pawełek A., Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Łódź 2002

Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. Gdula M., Sadura P., Warszawa 2012

Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014

Tomaszewski J., Sowietyzacja Wojska Polskiego w latach 1943–1956, Wrocław 2012

Zwoliński S., Armia Berlinga i Żymierskiego. Wojsko Polskie na Froncie Wschodnim 1943–1945, Warszawa 2002

Pobrania

Opublikowane

2015-10-30

Jak cytować

Pałka, J., & Żłobecka, K. (2015). W poczuciu niezasłużonej infamii – wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 77–90. https://doi.org/10.26774/wrhm.95

Numer

Dział

Artykuły i studia