Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz, Świat, którego już nie ma

Autor

  • Jakub Gałęziowski Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.99

Słowa kluczowe:

oral history, historia mówiona, źródła historyczne, wspomnienia, dzieciństwo, okupacja niemiecka, II Rzeczpospolita

Abstrakt

The biographical account of Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz was recorded in 2007 as a part of the documentary project “The Forgotten Witnesses to the 20th century” run by the KARTA Centre and the History Meeting House. The narrator tells the story of her life, as well as the story of her family, starting in 1918. As the material is very extensive, in this publication only the fragments regarding the years 1918–1945 are presented. The narrative, in a manner typical for landed gentry of the Kielce region, contains a description of Ms Gołajewska-Chudzikiewicz’s childhood and family life in a small landed estate of Bieganów in the times of the Second Polish Republic. It gives insight into the course of her education, upbringing of children and young people in a landowning family, relations between the servants and the landowners, everyday life in the manor house, along with civilization difficulties, celebrating of holidays, the manor-village relations, and finally the general way the landed family functioned between the countryside and the city. The next important part of the narrative starts with the outbreak of WWII and conveys the everyday life of the manor under German occupation in the General-Government. The narrator describes the functions of the Polish manor in occupation conditions: helping and giving shelter to those displaced from the territories incorporated to the Third Reich, helping the Warsaw Uprising fugitive fighters, active participation in the Home Army structures, and relations with the German invader, as well as food and clothes extortions run by armed groups of unknown provenance, and confrontation with the Soviet army entering from the East.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jakub Gałęziowski - Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy

Jakub Gałęziowski – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant na Uniwersytecie w Augsburgu, od 2006 r. zajmuje się naukowo historią mówioną. Uczestnik i koordynator kilkunastu projektów oral history, w ramach których nagrał przeszło 150 wywiadów narracyjnych. Jest autorem dwóch książek opartych o źródła mówione oraz kilku artykułów. Związany z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA w Warszawie, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, w latach 2009–2011 jego prezes. Obecnie prowadzi badania na temat children born of war w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych doświadczeń w okresie powojennym.

Bibliografia

Biografia a tożsamość narodowa, red. Czyżewski M., Piotrowski A., Rakuszewska-Pawełek A., Łódź 1996

Chorązki M., Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939–1945, Kraków 2010

Drewicz M., Prawo o wywłaszczeniu ziemian i likwidacji większych majątków ziemskich w Polsce w latach 1919–1952, jako czynnik zmiany społecznej oraz wykaz imienny nieruchomości ziemskich podlegających wykupowi przymusowemu na lata 1926–39, Warszawa 2007

Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, red. Chrzanowski T., Kraków 1996

Jasiewicz K., Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1956, Warszawa 1995

Korzeniowska W., Ziemiaństwo na Górnym Śląsku w XIX i XX w. Studium monograficzne, Opole 1997

Łuczak A., Utracone decorum. Grabież dóbr kultury polskiego ziemiaństwa w Wielkopolsce w latach 1939–1945, Warszawa–Poznań 2011

Roszkowski W., Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939, Warszawa 1986

Rudnicki S., Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996

Ustrzycki M., Ziemianie polscy na Kresach 1864–1914. Świat wartości i postaw, Kraków 2006

Wyka K., Życie na niby, Kraków 2010

Wysiedlenia, Wypędzenia i Ucieczki 1939–1959. Atlas Ziem Polski, red. Hryciuk G., Sienkiewicz W., Warszawa 2008

Pobrania

Opublikowane

2015-10-30

Jak cytować

Gałęziowski, J. (2015). Barbara Gołajewska-Chudzikiewicz, Świat, którego już nie ma. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 143–198. https://doi.org/10.26774/wrhm.99

Numer

Dział

Materiały źródłowe

Inne teksty tego samego autora