[1]
Bock-Matuszyk, K. 2015. Zwyczaje i obyczaje górnośląskie. Życie religijne / Oberschlesiche Sitten und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, t. 1), ss. 111; II wojna światowa we wspomni. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 5, (paź. 2015), 282–283. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.105.