[1]
Kurkowska-Budzan, M. 2016. On the Fieldwork in Oral History Research. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 6, (paź. 2016), 7–19. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.145.