[1]
Gałęziowski, J. i Urbanek, J. 2017. „Etyczny zwrot” w polskiej historii mówionej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 7, (grudz. 2017), 7-34. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.165.