[1]
Kudela-Świątek, W. 2017. Temat – rzeka… Rozważania na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem, konserwatorem zabytków w Olsztynie w 1956–1993 r., Olsztyn 2015, ss. 294. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 7, (grudz. 2017), 426–432. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.177.