[1]
Stasiak, M.M. 2019. „Czy więc byliśmy i jesteśmy naiwni…?” Jeszcze jeden głos w debacie nad wykorzystaniem relacji ustnych w badaniach najnowszej historii Polski. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 8, (cze. 2019), 29–61. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.202.