[1]
Jarząbek, M. 2011. Jak uczących uczyć historii mówionej? – sprawozdanie z III spotkań warsztatowych polskiego towarzystwa historii mówionej, Łódź 5–6 XI 2011 r. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 1, (paź. 2011), 291–295. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.23.