[1]
Tatarenko, A. 2020. Badania nad krzyżami i kapliczkami przydrożnymi na podstawie przekazów świadków historii. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 9, (cze. 2020), 7-26. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.244.