[1]
Kudela-Świątek, W. 2012. Nieznośny ciężar przekazu czyli o przekładzie źródeł mówionych w badaniach oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 2, (paź. 2012), 5–35. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.26.