[1]
Pleskot, P. 2020. Oral history w badaniu najnowszej historii politycznej – garść refleksji (na dwóch przykładach). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 9, (cze. 2020), 137-157. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.266.