[1]
Filipkowski, P. 2012. O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu, miejsca i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach z historii mówionej). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 2, (paź. 2012), 37–71. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.27.