[1]
Tatarenko, A. 2021. Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków, red. naukowa K. Bock-Matuszyk, E. Maj, A. Paprot-Wielopolska, współpraca redakcyjna M. Szajda, P. Zubowski, Wrocław 2020, ss. 384. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 10, (cze. 2021), 282–286. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.276.