[1]
Urru, P. 2022. A History of Boundaries: An Oral History Archive in South Tyrol: [Historia granic: Archiwum historii mówionej w Południowym Tyrolu]. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 12, (grudz. 2022), 164–177. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.325.