[1]
Gibiec, M. 2023. Marcelina Jakimowicz, Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918–1956) [A world that no longer exists. Polish and Ukrainian biographical stories (1918–1956)], ‘Remembrance and Future’ Centre, Wrocław 2022, pp. 368. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 13, (lis. 2023), 326–335. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.388.