[1]
Czapigo, D. 2023. Alessandro Portelli, Odkrywając historię mówioną (Discovering oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć i Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, pp. 292. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 13, (lis. 2023), 318–324. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.389.