[1]
Bortlová, H.V. 2013. Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 3, (paź. 2013), 175–185. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.48.