[1]
Kurkowska-Budzan, M. 2011. Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. 1, (paź. 2011), 9–34. DOI:https://doi.org/10.26774/wrhm.5.