(1)
Bock-Matuszyk, K. Zwyczaje I Obyczaje górnośląskie. Życie Religijne / Oberschlesiche Sitten Und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, T. 1), Ss. 111; II Wojna światowa We Wspomni. WRHM 2015, 5, 282-283.