(1)
Filipkowski, P.; Wylegała, A.; Kurkowska-Budzan, M.; Jarząbek, M. Historia mówiona W Polsce. Głosy W Dyskusji (podczas Konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.). WRHM 2015, 5, 293-308.