(1)
Gałęziowski, J.; Urbanek, J. „Etyczny zwrot” W Polskiej Historii mówionej. WRHM 2017, 7, 7-34.